Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУШІ САЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ

751
0
ӘОК 338.436.33(574) АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУШІ САЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ Шомшекова Б.К., э.ғ.к., доцент

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН ДАҒДАРЫСТАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ

817
0
ӘОЖ: 336.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН ДАҒДАРЫСТАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ Абдибеков С.У., э.ғ.к., доцент

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕУ

1045
0
ӘОЖ: 336.1 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫН ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ Абдибеков С.У., э.ғ.к.,

IC-ӘPEКEТТIҢ ТҰЛҒA ҚAЛЫПТACТЫPУДAҒЫ МAҢЫЗЫ

763
0
УДК 37.01 IC-ӘPEКEТТIҢ ТҰЛҒA ҚAЛЫПТACТЫPУДAҒЫ МAҢЫЗЫ Азанбекова Г. Т., Тажинова Г. А. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ

872
0
ӘОЖ 821.512.122 - 31 МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ Галиева А.Н., филология

ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ АСПАПТА ОРЫНДАУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

805
0
ӘОЖ 541.124 ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ АСПАПТА ОРЫНДАУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН Таубалдиева Ж.Ш. І.Жансүгіров атындағы Жетісу

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2500
0
ӘОЖ 372.851  ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  Альменбетова Қ.Ж., Тугелбаева Ж.Н.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

687
0
УДК 628.162 Сравнительная характеристика водных ресурсов территории Жонгар-алатауского национального природного парка

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В

663
0
УДК 378.016 ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В  КАЗАХСТАНЕ Усенова Аида Кажмухановна, к.п.н.,

ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НА

703
0
УДК 637.5 ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАРША ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ И