Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова
23 ноябрь 2015
1987
0

Информационный бюллетень (новые поступления)

Жаратылыстану ғылымдары

 

Б18я73

Б28      Баубеков, С.Ж.

             Табиғатты қорғаудағы экология негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.Ж. Баубеков, С.Т. Дуйсенбаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 308б.                30 экз.

 

Б1я73

Б63     

             Биомониторинг состояния окружающей среды [Текст] / Бейсенова Р. Р., Кубрина Л. В., Донец Е. В., Григорьев А. И.- Алматы: Эверо, 2014.- 184с.                         30 экз.

 

Б18я73

К18      Каримов, А.Н.

             Экологияның химиялық негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А.Н. Каримов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 218бет.                           10 экз.

 

Б18я73

М12     Мазбаев, О.Б.

             Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы [Мәтін]: Оқулық / О.Б. Мазбаев, Т.О. Увалиев.- Алматы: Эверо, 2015.- 228бет.                          35 экз.

 

Физика-математика ғылымдары

                               

В3я73

А38      Ақынбеков, Е.Қ.

             Жылу техникасы негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Е.Қ. Ақынбеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 284б.                    30 экз.

 

В183.4я73

А94      Ахметов, Ғ.Б.

             Актуарлы есептеулер [Мәтін]: Оқу құралы / Ғ.Б. Ахметов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 102бет.                           20 экз.

 

В11я73

Б16      Базарбаева, Г.С.

             Жоғары математика [Мәтін]: Оқу құралы / Г.С. Базарбаева, Ғ.Ә. Баймадиева, М. Райхан.- Алматы: Эверо, 2014.- 201б.                           30 экз.

 

В3я73

Б22      Балабеков, Қ.Н.

             Физикалық прроцестерді программалау ортасында модельдеу [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.Н. Балабеков, Ж.Қ. Жалғасбекова, Ж. Алтеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 332б.                    30 экз.

 

В1я73

Д46      Диярова, Л.Д.

             Математика. 2 бөлім [Мәтін]: Экономикалық мамандықтар үшін оқу құралы / Л.Д. Диярова, З.Ж. Жуманова.- 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 80б.                      30 экз.

 

З973.26-018я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Инженерлік есептеудегі Math CAD [Мәтін]: Оқулық жоғары кәсіптік мамандар даярлайтын техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған / С.Т. Дүзелбаев, Ә.С. Омарбекова.- Алматы: Бастау, 2014.- 288б.                      40 экз.

 

В192.1я73

Ж69    Жолдасова, К.

             Сандық әдістер пәні бойынша лабораториялық практикум [Мәтін]: Оқу құралы / К. Жолдасова.- Алматы: Эверо, 2015.- 238бет.                       30 экз.

 

В3я73

К17      Каргин, Дж.Б.

             Физика. Қысқаша анықтамалық [Мәтін]: Оқу құралы / Дж.Б. Каргин, Д.И. Кенжалиев, Г.И. Мухамедрахимова.- Алматы: Эверо, 2014.- 250бет.                      30 экз.

 

В313я73

К30      Кенжалиев, Д.И.

             Электродинамика және арнаулы салыстырмалық теориясы [Мәтін]: Оқу құралы / Д.И. Кенжалиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 150б.                 30 экз.

 

В3я73

К73      Крэйн, С.Кеннет.

             Заманауи физика. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / С.Кеннет Крэйн; Ауд. Н. А. Маженова, Ж. Т. Камбарова, О. Маженова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 392бет.                        20 экз.

 

В11я73

К88      Кужукеев, Ж.М.

             Математика в экономике [Текст]: Для студентов экономических специальностей / Ж.М. Кужукеев.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 92с.                    25 экз.

 

В2я73

Л54     Линдсей, С.М.

             Наноғылымға кіріспе. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / С.М. Линдсей; Ауд. Ш. Н. Назарқұлова.- Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 340б.                      30 экз.

 

В151.0я73

М13     Майкотов, Н.Р.

             Тригонометриялық өрнектер және ықтималдықтар теориясының элементтері [Текст]: Оқу құралы / Н.Р. Майкотов, М.Н. Майкотов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 80б.                    20 экз.

 

В151.0я73

М14     Майкотов, Н.Р.

             Элементы тригонометрии и теория вероятности [Текст]: Учебное пособие / Н.Р. Майкотов, М.Н. Майкотов.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 80с.                  15 экз.

 

В38я73

М29     Мартин, Б.Р.

             Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы. Кіріспе. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / Б.Р. Мартин; Ауд. Д. Минал, С. Қ. Сахиев, ССС. А. Жауғашева.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2013.- 376б.                        15 экз.

 

В131я73

М17     Мәліков, Т.С.

             Сандар жүйелері [Мәтін]: Оқу құралы / Т.С. Мәліков.- Алматы: Бастау, 2013.- 308б.                            30 экз.

 

В192.1я73

Н90     Нурымбетов, А.У.

             Численные методы [Текст]: Учебное пособие / А.У. Нурымбетов.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 180с.                   30 экз.

 

В3я73

Н86     Нұрқасымова, С.Н.

             Физика: молекулалық физика және термодинамика бөлімінің есептер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / С.Н. Нұрқасымова.- Алматы: Эверо, 2015.- 316бет.                      30 экз.

 

В192.1я73

Н87     Нұрымбетов, А.У.

             Сандық әдістер [Текст]: Оқу құралы / А.У. Нұрымбетов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 150бет.                                30 экз.

 

В14:В13я73

Н87     Нұрымбетов, Ә.Ү.

             Алгебра және сандар теориясы мен есептер жинағы [Мәтін]: Оқулық / Ә.Ү. Нұрымбетов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 204б.                49 экз.

 

В182:З973я73

Н90     Нысанов, Е.А.

             Информатика [Мәтін]: Оқу құралы / Е.А. Нысанов, П.А. Қожабекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 204б.                30 экз.

 

В18я73

О-63    Оразбаев, Б.Б.

             Теория и практика методов нечетких множеств [Текст]: Учебное пособие / Б.Б. Оразбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 488с.                           20 экз.

 

В3я73

С16      Саликбаева, Т.Ш.

             Задания по физике [Текст]: Учебное пособие / Т.Ш. Саликбаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 144с.                     15 экз.

 

В21я7

Т33     

             Теоретическая и прикладная механика. Практикум [Текст] / Тойбаев С. Н, Ержанов Н. М, Динасылов А. Д, Койлыбаева Р. К.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 92с.                           15 экз.

 

В21я7

Т34     

             Теориялық және қолданбалы механика. Практикум [Мәтін]: Оқулық / Тойбаев С. Н, Ержанов Н. М, Динасылов А. Д, Койлыбаева Р. К.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 136б.                               25 экз.

 

В21я73

Т50      Тойбаев, С.Н.

             Основы теоретической механики [Мәтін]: Учебник / С.Н. Тойбаев.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 76 с.                               15 экз.

 

В21я73

Т50      Тойбаев, С.Н.

             Теоретическая и прикладная механика [Мәтін]: Учебник / С.Н. Тойбаев, Н.М. Ержанов.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 360с.                           15 экз.

 

В21я73

Т50      Тойбаев, С.Н.

             Теориялық және қолданбалы механика негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.Н. Тойбаев, Н.М. Ержанов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 220б.                 30 экз.

 

В21я73

Т50      Тойбаев, С.Н.

             Теориялық механика негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.Н. Тойбаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 224б.                   30 экз.

 

В11я73

Т52      Тоқбергенов, Ж.Б.

             Жоғары математика [Мәтін]: Оқулық / Ж.Б. Тоқбергенов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 373б.                              50 экз.

 

В182:З973я73

Ш34    Шәріпбай, А.А.

             Информатика [Текст]: Оқулық / А.А. Шәріпбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 244бет.                     50 экз.

 

 

Химия ғылымдары

           

Г2я73

Б82      Бруис, П.Ю.

             Органикалық химия негіздері. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / П.Ю. Бруис; Ауд. К. Б. Бажықова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 500б.                         20 экз.

 

Г12я73

Е68      Ерқасов, Р.Ш.

             Кешенді қосылыстар химиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Р.Ш. Ерқасов, А. Колпек, Г.Г. Абдуллина.- Алматы: Эверо, 2014.- 204б.                25 экз.

 

Г2я73

Л40     Лежнева, М.Ю.

             Практикум по органическому синтезу [Текст]: Учебное пособие / М.Ю. Лежнева, Т.А. Михеева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 171с.                 10 экз.

 

Г73я7

Л40     Лежнева, М.Ю.

             Практикум по химии природных соединений [Текст]: Учебно-методическое пособие для студентов химических специальностей / М.Ю. Лежнева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 81с.                    10 экз.

 

В2я73

Л54     Линдсей, С.М.

             Наноғылымға кіріспе. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / С.М. Линдсей; Ауд. Ш. Н. Назарқұлова.- Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 340б.                      30 экз.

 

Гя73

О-58    Омаров, Т.Т.

             Химия - ғылым әлемінде. 1-бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / Т.Т. Омаров, М.Р. Танашева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 408бет.                          10 экз.

 

Гя73

О-58    Омаров, Т.Т.

             Химия - ғылым әлемінде. 2-бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / Т.Т. Омаров, М.Р. Танашева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 350бет.                          10 экз.

 

Г2я73

П18     Патсаев, Ә.Қ.

             Органикалық химия негіздері (Гетероциклді қосылыстар. Алкалондар. Биополитендер. Липидтер). 3 кітап [Мәтін]: Оқулық / Ә.Қ. Патсаев, С.Ж. Жайлау.- Алматы: Эверо, 2015.- 224б.                              30 экз.

 

Г2я73

П18     Патсаев, Ә.Қ.

             Органикалық химия негіздері (Көмірсутектердің функционалдық туындылары). 2 кітап [Мәтін]: Оқулық / Ә.Қ. Патсаев, С.Ж. Жайлау.- Алматы: Эверо, 2015.- 368бет.                      25 экз.

 

Г2я73

П18     Патсаев, Ә.Қ.

             Органикалық химия негіздері (Теориялық негіздері және көмірсутектер). 1 кітап. [Мәтін]: Оқулық / Ә.Қ. Патсаев, С.Ж. Жайлау.- Алматы: Эверо, 2015.- 312б.                      25 экз.

 

Г5я73

П18     Патсаев, Ә.Қ.

             Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарының материалдары [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Ә.Қ. Патсаев, Г.А. Туребекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 96б.                              30 экз.

 

Г5я73

Э90      Эткинс, П.

             Физикалық химия. 3 бөлім. Жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері [Мәтін]: Оқулық / П. Эткинс, Паула Дж. Де; Ауд. Е. Х. Абланова.- Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 512бет.                           20 экз.

 

                               

 

Л10я73

Д37      Джанмулдаева, Ж.К.

             Химиялық технологияның теориялық негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.К. Джанмулдаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 188б.                           30 экз.

 

Л54-1я73

О-65    Оразбаева, К.Н.

             Мұнай өңдеу мен мұнай химиясында математикалық тәсілдерді қолдану [Мәтін]: Оқу құралы / К.Н. Оразбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 336бет.                   15 экз.

 

 

Жер ғылымдары

                             

Д9(2К)226я7

А79     

             Арал: прошлое, настоящее и будущее [Текст] / Под общ. ред. д.т.н., профессора Т. К. Карлиханова.- Алматы: Эверо, 2015.- 208с.                 25 экз.

 

Д821я7

А94      Ахметов, Е.С.

             Жерлерді ланшафттық-экологиялық негізде бағалық аймақтаудың ерекшеліктері [Мәтін]: Оқу құралы / Е.С. Ахметов, Т.Е. Карбозов, Н.С. Мынжасаров.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 80б.                               30 экз.

 

Д222.0я73

Г43     

             Гидрометрия [Мәтін]: Оқулық / Нарбаев Т. Ы., Нарбаева К. Т., Нарбаев М. Т., Нарбаев М. Т., Исмаилова Г. Қ.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 392бет.                         10 экз.

 

Д820.8я73

Д40      Джаналеева, К.М.

             Физико-географическое районирование Республики Казахстан [Текст]: Учебное пособие / К.М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 2014.- 328б.             25 экз.

 

Д82

Д40      Джаналеева, К.М.

             Физическая география материков и океанов (номенклатура географических наименований) [Текст] / К.М. Джаналеева, А.А. Жангужина.- Алматы: Эверо, 2015.- 392с.                            25 экз.

 

Д82(2К)я73

Н34     Науменко, А.А.

             Полевая маршрутная практика по физической географии в Илейском (Заилийском) Алатау [Текст]: Учебное пособие / А.А. Науменко.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 198с.                             10 экз.

 

Д12я73

С28      Сәрсембекова, З.Қ.

             Геодезия негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / З.Қ. Сәрсембекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 134б.                       10 экз.

 

Ш143.24 я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Германия вчера и сегодня [Текст] = Deutschlandkundliche Informationen: Учебник / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 260с.                 25 экз.

 

Д890я73

С83     

             Страноведение (в региональном формате) [Текст]: Учебник / Н. С. Дорошко, А. М. Есдаулетова, Ж. М. Медеубаева, В. П. Крыжановский.- Алматы: Эверо, 2014.- 636с.                        25 экз.

 

Биология ғылымдары

                             

Е073я73

А86      Арынова, Р.А.

             Организмнің физиологиялық механизмдері [Мәтін] / Р.А. Арынова.- Алматы: Эверо, 2015.- 136бет.                           30 экз.

 

Е91/99я73

А86      Арынова, Р.А.

             Тыныс алу, жүрек және бейімделу физиологиясы [Мәтін] / Р.А. Арынова.- Алматы: Эверо, 2015.- 140б.                     30 экз.

 

Е04я73

А91      Аубакиров, Х.А.

             Популяциялық генетика [Мәтін]: Оқу құралы / Х.А. Аубакиров, А.Т. Даулетбекова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 240бет.                           30 экз.

 

Е69я73

А91      Аубакиров, Х.Ә.

             Жануарлар биотехнологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Х.Ә. Аубакиров.- Алматы: Эверо, 2015.- 440бет.                          30 экз.

 

Е685я73

Б17      Байбатшанов, М.Қ.

             Экологиялық зоогеография негіздері [Мәтін]: Оқулық / М.Қ. Байбатшанов, А.Ж. Божбанов.- Алматы: Эверо, 2014.- 352б.                           30 экз.

 

Е941я7

Б18      Байжанова, Н.С.

             Физиология мочеполовой системы [Текст]: Учебно-методическое пособие / Н.С. Байжанова, Е.М. Рослякова, Р.М. Шайхынбекова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 76с.                     15 экз.

 

Е080я73

Б31      Баяндинова, С.М.

             Техногенді экология [Мәтін]: Оқу құралы / С.М. Баяндинова.- Толық. 2-басылым.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 140б.                10 экз.

 

Е081я73

Б38      Бейсенова, Р.Р.

             Экология және тұрақты даму [Мәтін]: Оқулық / Р.Р. Бейсенова.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.                         50 экз.

 

Е085я21

Б56     

             Биогеографиялық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі [Мәтін] / Ж. Ү. Мамытов, Ө. Ж. Сағымбай, Т. А. Базарбаева, К. А. Темірбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 77б.                      10 экз.

 

Е911я73

Б65      Бисерова, А.Г.

             Система кровообращения. Физиология сосудов. Часть 2 [Текст] = Учебно-методическое пособие / А.Г. Бисерова, Е.М. Рослякова, Л.М. Байболатова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 84с.                          15 экз.

 

Е081.28я73

Е82      Есенаманова, М.С.

             Основы радиационной экологии [Текст]: Учебное пособие / М.С. Есенаманова.- Алматы: Эверо, 2015.- 176с.                       30 экз.

 

Е69я73

Ж81    Жұмабаева, Б.Ә.

             Биотехнология негіздері: жануарлар биотехнологиясы [Мәтін] / Б.Ә. Жұмабаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 184б.                10 экз.

 

Ея6

Қ21      Қазымбет, П.

             Гистология, цитология және эмбриология атласы [Мәтін] = Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии: Оқу құралы / П. Қазымбет.- Алматы: Эверо, 2014.- 399б.                          30 экз.

 

Е072я73

Қ66     

             Қоршаған орта химиясы [Мәтін]: Оқу құралы / С. К. Мырзалиева, М. М. Әбдібаттаева, Ф. А. Бердіқұлова, Э. О. Айымбетова.- Алматы: Эверо, 2014.- 284бет.                         10 экз.

 

Е070я73

М90     Муминов, Т.А.

             Основы молекулярной биологии [Текст] / Т.А. Муминов, Е.У. Куандыков.- Алматы: Эверо, 2014.- 208с.                      30 экз.

 

Е072я73

М91     Мырзалиева, С.К.

             Қоршаған орта химиясының негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.К. Мырзалиева.- Алматы: Эверо, 2015.- 272бет.                           25 экз.

 

Е666я73

Н90     Нуртазин, С.

             Общая гистология [Текст]: Учебное пособие / С. Нуртазин.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.- 242с.                          10 экз.

 

Е081я73

О-78    Оспанова, Г.С.

             Экология: сұрақтар мен жауаптарда [Мәтін]: Оқу құралы / Г.С. Оспанова, Г.Т. Бозшатаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 208бет.                          30 экз.

 

Е56я73

Ө73    

             Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы [Мәтін]: Оқулық / Махатов Б. Қ., Патсаев Ә. Қ., Орынбасарова Қ. Қ., Тоқсанбаева Ж. С., Қадишаева Ж. А.- Алматы: Эверо, 2015.- 168б.                               30 экз.

 

Е04я73

Ө86     Өтесінов, Ж.

             Жалпы генетика және молекулалық биология [Мәтін]: Оқу құралы / Жарылқасын Өтесінов.- Алматы: Эверо, 2015.- 276бет.                          25 экз.

 

Е070я73

Ө86     Өтесінов, Ж.

             Молекулалық биология [Мәтін]: Оқу құралы / Жарылқасын Өтесінов.- Алматы: Эверо, 2015.- 192б.                            25 экз.

 

Е63я73

Ө86     Өтесінов, Ж.

             Эмбриология. Биометрия. Биофизика. 1 том [Мәтін]: Оқу құралы / Жарылқасын Өтесінов.- Алматы: Эверо, 2015.- 332б.                           25 экз.

 

Е911я7

Р75      Рослякова, Е.М.

             Система кровообращения. 1-Часть. Физиология сердца [Текст] / Е.М. Рослякова, А.Г. Бисерова, К.Х. Хасенова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 85с.           15 экз.

 

Е4я73

С28      Сегизбаева, А.С.

             Микробиология [Текст]: Учебное пособие / А.С. Сегизбаева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 175с.                            15 экз.

 

Е081я73

С32      Сейітқазиев, Ә.С.

             Экология негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.С. Сейітқазиев, Қ.М. Мұзбаева, Қ.Ә. Сейітқазиева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 258б.                100 экз.

 

Е4я73

Т48      Тлепов, А.А.

             Микробиология [Text]: Учебное пособие / А.А. Тлепов.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 250с.                      30 экз.

 

Е93я73

Х24      Хасенова, К.Х.

             Физиология пищеварения [Текст]: Учебное пособие / К.Х. Хасенова, Н.С. Байжанова, А.С. Игибаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 77с.                    15 экз.

 

Техникалық ғылымдар

                               

Ж123я73

А87      Асанбеков, Б.А.

             Гидравлика және гидрожетектер [Мәтін]: Оқу құралы / Б.А. Асанбеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 208б.                         30 экз.

 

Ж10ця73

А88      Асқаров, Е.С.

             Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқару [Мәтін]: Оқу құралы / Е.С. Асқаров.- Алматы: Экономика, 2013.- 336б.                 10 экз.

 

Ж.я85

А99      Аязбай, М.Д.

             Патенттану [Мәтін]: Оқу құралы / М.Д. Аязбай, А.Н. Семернин.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 102б.                      25 экз.

 

Ж10ця73

Б17      Байөміров, М.Е.

             Стандарттау және метрология негізінде өнімдер мен қызмет түрлерін сертификаттау [Мәтін]: Оқу құралы / М.Е. Байөміров, А.Б. Тимбаев, Ж.Қ. Салықбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 154бет.                             40 экз.

 

Ж10ця73

Б29      Баубеков, С.Д.

             Основы стандартизация и сертификация мясной продукций [Текст]: Учебное пособие / С.Д. Баубеков.- Алматы: Эверо, 2015.- 348с.                 30 экз.

 

Ж10ця73

Б28      Баубеков, С.Ж.

             Стандартизация негізі, рұқсат ету [Мәтін]: Оқулық / С.Ж. Баубеков, К.С. Таукебаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 280бет.                           30 экз.

 

Ж10ця73

Б28      Баубеков, С.Ж.

             Стандарттау, сертификаттау және метрология [Мәтін]: Оқулық / С.Ж. Баубеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 328б.                    50 экз.

 

Ж11я73

Б32      Бәйдібеков, Ә.К.

             Инженерлік графика (сандық белгілері бар проекцияда) [Мәтін] / Ә.К. Бәйдібеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.              30 экз.

 

Ж18я73

Б34      Бегімбай, К.М.

             Мегаполис ортасында интерактивті дизайн ортасын қалыптастыру әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / К.М. Бегімбай, Ә. Серік.- Алматы: Эверо, 2015.- 100б.                          30 экз.

 

Ж16я73

Б56     

             Биотехнология [Мәтін] / Әлмағамбетов Қ. Х., Мұхаметжанов Қ. М., Махамбетов К. О., Досмағамбетов М. Ө.- Алматы: Эверо, 2014.- 316бет.                      25 экз.

 

Ж10ця73

Г14      Гайдай, И.И.

             Метрология [Текст]: Учебное пособие / И.И. Гайдай.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 112с.                             25 экз.

 

Ж121я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Материалдар кедергісі. 1-кітап [Мәтін]: Оқулық / С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 384б.                    25 экз.

 

Ж121я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Материалдар кедергісі. 4-кітап [Мәтін]: Есептер жинағы / С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 192б.                    25 экз.

 

Ж121я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Материалдар кедергісі ІІ [Мәтін]: Оқу құралы / С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 420б.                        25 экз.

 

Ж121я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Материалдар кедергісі ІІІ [Мәтін]: Оқу құралы / С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 320б.                       25 экз.

 

Ж16я73

З-32     Заядан, Б.Қ.

             Экологиялық биотехнология [Мәтін]: Оқу құралы / Болатхан Қазыханұлы Заядан.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 316б.                10 экз.

 

Ж16я73

К37      Кистаубаева, А.С.

             Өндірістік биотехнология негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А.С. Кистаубаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 164б.                           10 экз.

 

Ж18я7

К47      Кожиков, Ж.А.

             Дизайндағы сызбаларды орындаудың негізгі ережелері [Мәтін]: Әдістемелік құрал / Ж.А. Кожиков, С.Ж. Бодиков.- Алматы: Эверо, 2015.- 84б.                           35 экз.

 

Ж10ця73

К52      Комбаев, К.К.

             Метрология, стандартизация и сертификация [Мәтін]: Учебник / К.К. Комбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 132с.                      35 экз.

 

Ж10ця73

К52      Комбаев, К.К.

             Метрология, стандартизация и сертификация [Мәтін]: Учебник / К.К. Комбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 132с.                      30 экз.

 

Ж10ця73

М48    

             Метрологияның физикалық негіздері [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Ә. С. Асқарова, С. Ә. Бөлегенова, О. А. Лаврищев, Д. Ю. Соколов, Ж. К. Шортанбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 92б.                          10 экз.

 

Жя73

М78     Мукамеденқызы, В.

             Патенттану [Мәтін]: Оқу құралы / В. Мукамеденқызы.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 142б.                   10 экз.

 

Ж.н6я7

Н45     Немеребаев, М.

             Техника қауіпсіздігінің негізі [Мәтін]: Оқулық / М. Немеребаев, С.Д. Баубеков, С.З. Казахбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 192б.                50 экз.

 

Ш143.21-7

С16      Саликбаева, Т.Ш.

             Научно-технический перевод на английский язык [Текст]: Учебное пособие / Т.Ш. Саликбаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 150с.                 30 экз.

 

Х623.1я73

С34      Семернин, А.Н.

             Қазақстан Республикасындағы интелектуалды меншік негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А.Н. Семернин, Е.С. Джилкибаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.                    30 экз.

 

Ж18я73

С90      Сүйіндіков, Е.Т.

             Сәулеттік дизайн негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Е.Т. Сүйіндіков, С.Ж. Бодиков, Ж.А. Кожиков.- Алматы: Эверо, 2014.- 112б.                40 экз.

                             

Н77я73

Қ14      Қадырбаев, Ә.Қ.

             Гидроэлектростанция және оның гидротехникалық құрылыстары [Мәтін] / Ә.Қ. Қадырбаев, Д.Ә. Қадырбаев, Ә.Ә. Қадырбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 384бет.                        20 экз.

 

Н762.22я73

Л50     Лесбаев, Б.Т.

             Промышленная вентиляция [Текст]: Учебное пособие / Б.Т. Лесбаев, М. Нажипкызы, Б.К. Динистанова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 134с.                             10 экз.

 

К44я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Машина тетіктері [Мәтін]: Оқулық / С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 408б.                              20 экз.

 

К417я73

Ө24    

             Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджменті [Мәтін] / М. Самсаев, И. Самсаев, Б. Жүнісбаев, ж. б.- Алматы: Бастау, 2014.- 262б.                 40 экз.

 

 

О33-08я73

Р16      Раимбаев, Ә.Т.

             Көлік техникасы өндірісіндегі технологиялар мен жөндеулер [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.Т. Раимбаев, С.Ә. Раимбаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 376б.                   15 экз.

 

О33я73

Т86      Тұрысбеков, Б.Т.

             Автомобильдердің электр жабдықтары және электроникасы [Мәтін]: Оқу құралы / Б.Т. Тұрысбеков, С.Б. Тұрысбеков.- Алматы: Бастау, 2015.- 424б.                       30 экз.

 

 

 

Информатика

                             

З1я73

А50      Алинов, М.Ш.

             Основы энергосбережения и энергоэффективности [Текст]: Учебное пособие / М.Ш. Алинов.- Алматы: Бастау, 2015.- 288с.                 30 экз.

 

З2я73

А90      Асанов, С.Ш.

             Электротехнология [Мәтін]: Учебное пособие / С.Ш. Асанов.- Алматы: Бастау, 2014.- 360с.                              30 экз.

 

З2я73

А87      Асанов, С.Ш.

             Электротехнологиялық қондырғылар [Мәтін]: Оқу құралы / С.Ш. Асанов, С.Ш. Асанов.- Алматы: Бастау, 2014.- 296б.                           30 экз.

 

В3я73

Б22      Балабеков, Қ.Н.

             Физикалық прроцестерді программалау ортасында модельдеу [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.Н. Балабеков, Ж.Қ. Жалғасбекова, Ж. Алтеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 332б.                    30 экз.

 

З965-01я73

Б38      Бейсенбі, М.Ә.

             Сызықтық автоматты басқару жүйелерінің теориясы [Мәтін] / М.Ә. Бейсенбі.- Алматы: Эверо, 2014.- 284бет.                    30 экз.

 

З85я73

Б45      Берд, Д.

             Электр және электроника негіздері мен технологиясы. 2 бөлім [Мәтін]: Оқулық / Джон Берд; Ауд. Н. А. Маженов, Ю. М. Смирнов, Н. С. Смакова.- Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 524б.                           20 экз.

 

З973.26-018я73

Д87      Дүзелбаев, С.Т.

             Инженерлік есептеудегі Math CAD [Мәтін]: Оқулық жоғары кәсіптік мамандар даярлайтын техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған / С.Т. Дүзелбаев, Ә.С. Омарбекова.- Алматы: Бастау, 2014.- 288б.                      40 экз.

 

З81я7:Ч34я73

Е72      Ермаганбетова, М.А.

             Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Текст]: Учебное пособие / М.А. Ермаганбетова.- Алматы: Эверо, 2014.- 92с.                           25 экз.

 

З81я73

Ж78    Жуманбаева, А.М.

             Ақпараттық жүйелер жобаларын басқару негіздері [Мәтін] / А.М. Жуманбаева, А.Қ. Самбетбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 148бет.                        10 экз.

 

З973-018.2я73

З-35     Зарубин, М.Ю.

             Противовирусная защита [Текст]: Учебное пособие / М.Ю. Зарубин.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 60с.                              20 экз.

 

З973-018.2я73

З-35     Зарубин, М.Ю.

             Система базы данных [Текст]: Учебное пособие / М.Ю. Зарубин, Е.В. Данилец.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 200с.                     50 экз.

 

З973-018.2я73

З-35     Зарубин, М.Ю.

             Экспертные системы: модели представления знаний [Текст]: Учебное пособие / М.Ю. Зарубин, Н.Е. Брановец.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 96с.           10 экз.

 

З973.26-018.2я73

И15     Ибрагимов, О.М.

             Web - бағдарламалауға кіріспе [Мәтін]: Оқу құралы / О.М. Ибрагимов.- Алматы: Эверо, 2015.- 152б.                           30 экз.

 

З973:В182я73

К68      Королева, Н. В.

             Информатика [Текст]: Оқу құралы / Н. В. Королева, И. Н. Кайдаш.- Алматы: Бастау, 2012.- 504с.                     50 экз.

 

З973-018.1я7

Қ56      Қожамқұлова, Ж.Ж.

             Ақпараттық технологиялар (HTML) [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Ж. Қожамқұлова, В.Ж. Керимбаева, М.Н. Майкотов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 68б.                     70 экз.

 

З973-018.1я73

Қ59      Қойбағарова, Т.

             Turbo Pascal программалау тілі [Мәтін]: Оқулық / Т. Қойбағарова.- Алматы: Эверо, 2014.- 264бет.                               30 экз.

 

З973-018я73

М39     Медешова, А.Б.

             Бағдарламалау [Мәтін]: Оқу құралы / А.Б. Медешова, Ғ.Г. Мұхамбетова.- Алматы: Бастау, 2014.- 368б.                       50 экз.

 

З973.26-018.2я73

Н65     Ниязова, Р.С.

             Web технолгияларды оқыту әдістемелері [Мәтін]: Техникалық мамандық студенттеріне арналған оқу құралы / Р.С. Ниязова, А.А. Шарипбай, А.С. Омарбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 224бет.                               40 экз.

 

З973.202я73

Н86     Нұрпейісова, Т.Б.

             Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау. 1 бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / Т.Б. Нұрпейісова, С.Қ. Баймұхамедова, А.Ж. Молдақалықова.- Алматы: Эверо, 2014.- 156б.                          30 экз.

 

З973-018.2я73

О-23   

             Объектіге бағытталған деректер базасымен жұмыс [Мәтін]: Техникалық мамандық студенттеріне арналған оқу құралы / Шәріпбай А. Ә, Омарбекова А. С, Ниязова Р. С, Барлыбаев А.- Алматы: Эверо, 2014.- 172б.                              50 экз.

 

З813я73

Р21      Рассел, С.

             Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс. 2-бөлім [Текст]: Оқулық / Стюарт Рассел, Питер Норвиг; Ауд. М. Е. Мансұрова, К. С. Дүйсебекова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 428бет.                      10 экз.

 

З973-018.1я73

С19      Самбетбаева, А.Қ.

             Объектіге бағытталған программалау технологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Самбетбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 152б.                            10 экз.

 

З973.26-02я73

С21      Сапақова, С.З.

             Компьютер сәулеті [Мәтін]: Оқу құралы / С.З. Сапақова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 214б.                              10 экз.

 

З973.202я73

С21      Сапақова, С.З.

             Компьютерлік желілер және телекоммуникацялар пәні бойынша зертханалық жұмыстар [Мәтін]: Оқу құралы / С.З. Сапақова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 125б.                         10 экз.

 

З973-018.1я73

С82      Страуструп, Б.

             Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі. 2-том [Мәтін]: Оқулық / Б. Страуструп; Б. Бөрібаев, С. Адилгажинова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 764б.                       20 экз.

 

З973я73

Х 16     Хәкімова, Т.

             Ақпараттық технологияларды оқытудың логикалық бағдарламалау негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Т Хәкімова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 102бет.                          10 экз.

 

З973.26-018.2я73

Ш92    Шукаев, Д. Н.

             Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу [Мәтін]: Оқулық / Д. Н. Шукаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 188бет.              50 экз.

 

 

Сельское хозяйство

           

 

П06я73

М85     Мұстафаев, Ж.С.

             Ауылшаруашылық мелиорациясының негізі [Мәтін]: Оқулық / Ж.С. Мұстафаев, Ә.Т. Қозыкеева.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 448бет.                     20 экз.

 

П212.1я73

Ш96    Шүлембаева, К.Қ.

             Хромосомалық инженерия [Мәтін]: Оқу құралы / К.Қ. Шүлембаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 214б.                    10 экз.

 

 

Медицина ғылымы

 

Р128.94я73

Б78      Бөлешов, М.Ә.

             Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы [Мәтін]: Оқулық / М.Ә. Бөлешов.- Алматы: Эверо, 2015.- 172б.                       50 экз.

 

Р124я73

Б83      Букунова, А.Ш.

             Өндірістік санитария [Мәтін]: Дәрістер курсы / А.Ш. Букунова.- Алматы: Эверо, 2015.- 100б.                         30 экз.

 

Р19я73

Ж35    Жаханов, А.

             Әскери эпидемиология [Мәтін] / А. Жаханов, С. Әміреев, Ж. Исабаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 212бет.                          25 экз.

 

Р11(2)44

И50     Имангазинов, С.Б.

             Образ жизни и здоровье детей [Текст] / С.Б. Имангазинов, К.Г. Шарапатова.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 196с.                            10 экз.

 

Р357я7

К62      Колюх, О.А.

             Технологии психотерапии [Текст] / О.А. Колюх.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 64с.                     15 экз.

 

Р627.7я7

М36     Мациевская, Л.Л.

             Атрофические процессы головного мозга [Текст]: Учебно-методическое пособие / Л.Л. Мациевская.- Изд. 2-е, доп.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 75 с.                     15 экз.

 

Р62я7

М36     Мациевская, Л.Л.

             Клинико-психологические аспекты невротических расстройств [Текст]: Учебно-методическое пособие / Л.Л. Мациевская.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 122с.                         15 экз.

 

Р120.40я723

С28      Сегизбаева, А.С.

             Основы валеологии [Текст]: Учебное пособие / А.С. Сегизбаева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 96с.                       25 экз.

 

 

 

Социология

 

С5в6я73

Б80      Брайман, А.

             Әлеуметтік зерттеу әдістері. 1 том [Мәтін]: Оқулық / Алан Брайман; Ауд. А. Байленова, Л. Ерменбаева.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 584б.                         10 экз.

 

С55.35я73

М43    

             Межличностная коммуникация. Теория и жизнь [Текст]: Учебник / О. И. матьяш, В. М. Погольша, Н. В. Казаринова, С. А. Биби, Ж. В. Зарицкая.- СПб.: Речь, 2011.- 560с.                     10 экз.

 

С59(2К)

С15      Садырова, М.С.

             Қазақстан Республикасында индустриалды-инновациялық даму стратегиясы: социологиялық талдау [Мәтін] / М.С. Садырова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 128б.                            25 экз.

 

Тарих 

                               

 

Т3(0)-7я73

А18      Авизова, А.Қ.

             Дүниежүзілік өркениеттер тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Авизова.- Алматы: Эверо, 2014.- 220бет.                       25 экз.

 

Т3(5Кит)я73

А40      Алдабек, Н.Ә.

             Шыңжаң тарихы (Ежелгі заманнан ХХ ғасырдың ортасына дейін) [Мәтін]: Оқу құралы / Н.Ә. Алдабек, А.Ә. Түргенбай.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 326б.                              10 экз.

 

Т3(2К)-7я7

Б18      Баймагамбетов, С.З.

             История культуры Казахстана в XX -нач. XXI веков [Текст]: Учебное пособие / С.З. Баймагамбетов.- Алматы: Эверо, 2014.- 152с.                 25 экз.

 

Т3(2К)

Б54      Бимаканова, З.Ш.

             Қазақстанның жаңа заман тарихы [Мәтін] / З.Ш. Бимаканова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 109б.                      30 экз.

 

Т3(2К)я73

Б54      Бимаканова, З.Ш.

             Қазақстанның қазіргі заман тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / З.Ш. Бимаканова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 124б.                      30 экз.

 

Т3(2К)4я7

Б54      Бимаканова, З.Ш.

             Ортағасырдағы қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / З.Ш. Бимаканова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 146б.                          20 экз.

 

Т3(2)я73

Б78      Бөкешова, Г.

             Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы таррихы [Мәтін]: Оқу құралы / Г. Бөкешова.- Алматы: Эверо, 2015.- 144бет.                  30 экз.

 

Т3(29=Т)я73

Д42      Динашева, Л.

             Түркі мемлекеттерінің тарихы [Мәтін]: Оқулық / Ләззат Динашева, Айхан Пала.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 348б.                10 экз.

 

Т1(0)я73

Ж81    Жұмабаева, Ж.К.

             Дүниежүзілік тарих тарихнамасы (ежелгі замандардан ғ. дейін). 1 бөлім [Мәтін]: Оқулық / Ж.К. Жұмабаева.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 408б.                             10 экз.

 

Т5(2К)

К20      Картаева, Т.

             Сыр өңірі қазақтары: тарихи-этнографиялық зерттеу (XIX ғасырдың екінші жартысы - XX ғасырдың басы). Екі томдық. 1- том [Мәтін] / Тәттігүл Картаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 298б.                      10 экз.

 

Т1(2К)я73

К56      Ковальская, С.И.

             Историография истории Казахстана [Текст]: Учебное пособие / С.И. Ковальская.- Алматы: Эверо, 2014.- 206с.                     25 экз.

 

Т3(0)6я73

К67      Көкебаева, Г. К.

             Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2013) [Мәтін]: Оқу құралы / Г. К. Көкебаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 258б.                10 экз.

 

Т3(2К)5я73

М86     Мұхатова, О.

             Патшалық Ресейдің отарлау саясатының әлеуметтік-экономикалық салдары [Мәтін]: Оқу құралы / Оразгүл Мұхатова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 88б.                          10 экз.

 

Т3(0)6я73

Н72    

             Новейшая история стран Европы и Америки (1918-1945гг.) [Текст]: Учебное пособие / Сост. Г. К. Кокебаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 237с.                 10 экз.

 

Экономика

 

У053я73

А31      Айдынов, З.П.

             Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Мәтін]: Оқу құралы / З.П. Айдынов.- Алматы: Бастау, 2014.- 240б.                           30 экз.

 

У.в6я73

А31      Айдынов, З.П.

             Эконометрика негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / З.П. Айдынов.- Алматы: Бастау, 2014.- 264б.                             50 экз.

 

У9(2К)28я73

А50      Алинов, М. Ш.

             Экологический менеджмент [Мәтін]: Учебное пособие / М. Ш. Алинов.- Алматы: Бастау, 2014.- 272с.                         30 экз.

 

У9(2К)262.3я73

А56      Альжанова, Н.Ш.

             Финансовая математика [Текст]: Учебное пособие / Н.Ш. Альжанова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 106с.                 10 экз.

 

У053я73

А58      Андыбаева, Г.Т.

             Экономикалық талдау [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова.- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2015.- 296б.                               10 экз.

 

У9(2К)-80я73

А88      Асқаров, Е.С.

             Сапаны басқару [Мәтін]: Оқу құралы / Е.С. Асқаров.- Алматы: Экономика, 2013.- 335б.                     10 экз.

 

У9(2К)212я73

А94      Ахметов, Қ. А.

             Компьютермен басқару шешімдерін қабылдау [Мәтін]: Оқулық / Қ. А. Ахметов, Р. А. Асаев.- Алматы: Бастау, 2014.- 392бет.                          30 экз.

 

У9(2К)32-517

Ә38     Әймен, Ә.Т.

             Аграрлық құрылымдардағы жер ресурстарын тиімді пайдалануды ұйымдастыру [Мәтін]: Монография / Ә.Т. Әймен, Е.С. Ахметов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 108б.                      20 экз.

 

У9(2К)32

Ә38     Әймен, Ә.Т.

             Устойчивое развитие агропромышленного производства [Текст] / Ә.Т. Әймен, Е.С. Ахметов.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 154с.                 15 экз.

 

У9(2К)09я73

Ә58     Әмірбекұлы, Е.

             Инновациялық бизнес [Мәтін] / Ержан Әмірбекұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 188б.                               30 экз.

 

У9(2К)-23я73

Б25      Барлықов, Е.К.

             Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау [Мәтін]: Оқу құралы / Е.К. Барлықов.- Алматы: Экономика, 2013.- 326б.                  10 экз.

 

У643я73

Б25      Барлықов, Е.К.

             Сервистік қызмет [Мәтін]: Оқу құралы / Е.К. Барлықов, Б.Т. Онаева.- Алматы: Экономика, 2013.- 226б.                       10 экз.

 

У9(2)248я73

Б29      Баубеков, С.Д.

             Охрана труда и безопасность [Текст]: Учебник / С.Д. Баубеков, М.Н. Немеребаев, С.З. Казахбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 308с.                 30 экз.

 

У9(2К)248

Б40     

             Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан (нормативные акты, правила и требования, типовые инструкции) [Текст].- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2015.- 312с.                 10 экз.

 

У01я73

Б39      Бекмолдин, С. Қ.

             Экономикалық теория [Мәтін]: Оқулық / С. Қ. Бекмолдин, С. С. Мәуленова, Е. Қ. Құдайбергенов.- Алматы: Экономика, 2011.- 386б.                 10 экз.

 

У9(2К)32-517я73

Б63      Блисов, Т.М.

             Жер кадастры [Мәтін]: Оқу құралы / Т.М. Блисов.- Алматы: Эверо, 2015.- 100б.                     30 экз.

 

У012.2я73

Г46      Гиззатова, А.И.

             Макроэкономика [Текст]: Учебное пособие / А.И. Гиззатова, А.А. Ким.- Алматы: Бастау, 2014.- 392с.                           50 экз.

 

У637я73

Г48      Гималетдинов, К.В.

             Управление и организация транспортного обслуживания в туризме [Текст]: Учебное пособие / К.В. Гималетдинов.- Алматы: Эверо, 2015.- 124с.                         30 экз.

 

У9(2)212я73

Г77      Грант, Роберт М.

             Заманауи стратегиялық талдау. 1-том [Мәтін]: Оқулық / Роберт М. Грант; Ауд. а. б. Нұрқамытова, А. Е. Абенова, А. М. Байленова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 272бет.                                10 экз.

 

У012.2я73

Ғ70      Ғиззатова, А.И.

             Макроэкономика [Мәтін]: Оқу құралы / А.И. Ғиззатова, А.А. Ким.- Алматы: Бастау, 2014.- 408б.                    50 экз.

 

У9(2К)212

Д29      Демесінов, Т.Ж.

             Менеджменттің жаңа концепциясы. Аутсоринг [Мәтін] / Т.Ж. Демесінов.- Ғылыми басылым.- Алматы: Эверо, 2015.- 460б.                30 экз.

 

У9(2К)212.4я73

Д97      Дюсембекова, Ж.М.

             Маркетингтік зерттеулер [Текст]: Оқулық / Ж.М. Дюсембекова; Қазақ тіліне ауд. Г. Қ. Байжақсынова.- Алматы: Экономика, 2013.- 438б.                 10 экз.

 

У053.9(2К)я73

Ж22    Жалғасбаева, А.А.

             Аудит [Мәтін]: Оқулық / А.А. Жалғасбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 168б.                  40 экз.

 

У9(2К)29я73

Ж26    Жанбиров, Ж.Ғ.

             Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджмент [Мәтін]: Оқулық / Ж.Ғ. Жанбиров.- Алматы: Эверо, 2014.- 372б.                           30 экз.

 

У9(2К)37я73

Ж28    Жаңбыров, Ж.Ғ.

             Автокөлік логистикасы негіздері [Мәтін]: Оқулық / Ж.Ғ. Жаңбыров.- Екінші басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 496бет.                           30 экз.

 

У9(2К)26я73

З-57     Зиядин, С.Т.

             Қаржы нарығы [Мәтін]: Оқу құралы / С.Т. Зиядин, Л.Қ. Мұқанов.- Алматы: Экономика, 2012.- 234б.                             20 экз.

 

У9(2К)212.4я73

И46     Ильяс, А.

             Тәжірибелік маркетинг [Мәтін]: Оқу құралы / А. Ильяс.- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2015.- 252б.                           30 экз.

 

У04:У050я73

К14      Каймулдинова, К.Д.

             Басқарудың географиялық негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / К.Д. Каймулдинова.- Алматы: Эверо, 2015.- 160бет.                  30 экз.

 

У844

К38      Кийосаки, Р.

             Инвестиции в недвижимость [Текст] / Роберт Кийосаки; Пер. с англ. С. Э. Борич.- 2-е изд.- Минск: Попурри, 2013.- 496с.                           10 экз.

 

У826

К38      Кийосаки, Р.

             Как стать богатым, не отказываясь от кредитов [Текст] / Р. Кийосаки.- Минск: Попурри, 2012.- 144с.                         10 экз.

 

У826

К38      Кийосаки, Р.

             Почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство [Текст] / Р. Кийосаки.- Минск: Попурри, 2013.- 448с.                 10 экз.

 

У9(2К)-21я73

Қ18     

             Қазақстан экономикасындағы мемлекеттік басқару [Мәтін]: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2015.- 264бет.                          40 экз.

 

У9(2К)32я73

Қ19      Қазамбаева, А.М.

             Агробизнесті құру және тиімді ұйымдастыру [Мәтін]: Оқу құралы / А.М. Қазамбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 304б.                           20 экз.

 

У9(2К)32я73

Қ19      Қазамбаева, А.М.

             Агробизнесті құру және тиімді ұйымдастыру [Мәтін]: Оқу құралы / А.М. Қазамбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 304б.                           5 экз.

 

У9(2К)30я73

Қ19      Қазамбаева, А.М.

             Экономика және мұнай-газ саласы кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру [Мәтін]: Оқу құралы / А.М. Қазамбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 304б.                       20 экз.

 

У9(2К)32-517я73

Қ89      Қырықбаев, Ж.Қ.

             Қазіргі жерге орналастырудың және кадастрдың теориясы мен тәжірибесі [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Қ. Қырықбаев, Е.С. Ахметов, Б.Ж. Жұпархан.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 95б.                 20 экз.

 

У9(2К)245я73

М12     Мадыханова, К.А.

             Төлем жүйесі [Мәтін]: Оқу құралы / К.А. Мадыханова.- Алматы: Эверо, 2015.- 192б.                             30 экз.

 

У9(2К)212ця73

М17     Маликтаева, П.М.

             Сапа менеджмент жүйесі [Мәтін]: Оқу құралы / П.М. Маликтаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 164б.                               30 экз.

 

У9(2К)262.10я73

М32     Маширова, Т.Н.

             Банк менеджменті [Мәтін]: Оқу құралы / Т.Н. Маширова.- Алматы: Эверо, 2014.- 168б.                      30 экз.

 

У9(2К)я73

М44    

             Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі [Мәтін]: Оқу құралы / Д. М. Турекулова, Б. Т. Бейсенггалиев, Б. Қ. Жуманова, Н. А. Курманов.- Алматы: Эверо, 2015.- 204б.                            30 экз.

 

У9(2К)212-93я73

Н87     Нұрымов, А.А.

             Қаржы менеджменті [Мәтін]: Оқулық / А.А. Нұрымов, Ж.М. Бұлақбай.- Алматы: Эверо, 2015.- 336бет.                         25 экз.

 

У9(2)29-861я73

Н90     Нысанбаев, А.Н.

             Баға құру [Мәтін]: Жұмыс оқу бағдарламасы / А.Н. Нысанбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 220бет.                       30 экз.

 

У9(2К)32-517я73

Н98     Нюсупова, Г.Н.

             ГИС технологии автоматизированной системы государственного земельного кадастра РК [Текст]: Учебное пособие / Г.Н. Нюсупова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 180с.                               10 экз.

 

У9(2К)29я73

Р17      Раимбеков, Ж.С.

             Кәсіпорын экономикасы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.С. Раимбеков, П.Т. Байнеева.- Алматы: Эверо, 2014.- 320б.                        30 экз.

 

У9(2К)421.5я73

С13      Сагинова, Б.К.

             Жылжымайтын мүлік экономикасы [Мәтін] / Б.К. Сагинова, А.Е. Бименова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 220бет.                          20 экз.

 

У052.9(2К)2я73

С14      Садвокасова, К.Ж.

             Бухгалтерский учет в банках второго уровня [Текст]: Учебное пособие / К.Ж. Садвокасова.- Алматы: Эверо, 2014.- 248с.                           25 экз.

 

У9(2К)277я73

С22      Сарыбаева, И.С.

             Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / И.С. Сарыбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 145б.                 10 экз.

 

У051(2К)я73

С78     

             Статистика в экономике [Текст]: Учебное пособие / А. Ш. Нурсеит, В. Ч-С. Ким, С. И. Рыбакова, Л. П. Чайковская, Р. А. Нурсеит.- Алматы: Бастау, 2012.- 440 с.                   20 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Мамандық - 5В090200 - Туризм [Мәтін] = Типовая учебная программа. Специальность - 5В090200 - Туризм.- Алматы, 2013.- 275б.                              1 экз.

 

У9(2К)262.1я73

Т81      Турекулова, Д.М.

             АӨК лизинг [Мәтін]: Оқу құралы / Д.М. Турекулова.- Алматы: Эверо, 2015.- 128б.                30 экз.

 

У9(2)262.1я73

Х18      Хамитов, Н. Н.

             Қазіргі кезеңдегі кредиттік іс [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Н. Хамитов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 320б.                             30 экз.

 

У9(2)29я73

І-14      Ібрішев, Н.Н.

             Корпоративтік қаржы [Мәтін]: Оқулық / Н.Н. Ібрішев.- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2015.- 380бет.                          30 экз.

 

У01я73

Э40     

             Экономикалық теория [Мәтін]: Оқу құралы / Жалпы ред. басқ. Жатқанбаев Е. Б.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 306б.                10 экз.

 

Саясат. Саяси ғылымдар

                               

 

Ф01(2К)я7

Б20      Байтілен, С.А.

             Саясаттанудың дәрістер курсы [Мәтін]: Оқу құралы / С.А. Байтілен.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 168б.                          30 экз.

 

Ф01

Е22     

             Евразийство: истоки, концепция, реальность [Текст]: К 20-летию выступления Н. А. Назарбаева в МГУ имени М. В. Ломоносова 29 марта 1994г. / Под ред. проф. Мейера М. С., проф. Михайлова В. А., проф. Сыздыковой Ж. С.- М.: Паблис, 2014.- 744с.                 100 экз.

 

Ф4(5Кит)

К45     

             Китай и страны Центральной Азии в современных геополитических условиях [Текст]: Сборник статей / Под ред. Л. Музапаровой.- Алматы: Центр по изучению Китая при ИМЭП, 2008.- 130с.                              2 экз.

 

Ф3(2К)

У74     Усенов, С.

             Идеи Нурсултана Назарбаева - идеология независимого Казахстана [Текст] / Садилбек Усенов.- Алматы, 2014.- 280с.                           25 экз.

 

Мемлекет және құқық

                               

Х621.162я73

N94      Nurtazina, R.A.

             National Security of the Republic of Kazakhstan [Текст] / R.A. Nurtazina.- Almaty: Bastau, 2014.- 288p.                               35 экз.

 

Х620.12

А13      Абдрахманова, Г.Т.

             Конституционно-правовое регулирование права собственности на недра в Республике Казахстан и Российской Федерации [Текст]: Монография / Г.Т. Абдрахманова.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 136с.                        10 экз.

 

Х623.013я73

А13      Абдрахманова, Г.Т.

             Предпринимательское право в таблицах и схемах [Текст]: Учебное пособие / Г.Т. Абдрахманова.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 160с.                 15 экз.

 

Х0(2К)

А13      Абдрахманова, Р.К.

             Обычное право казахов в контексте философии права [Текст]: Монография / Р.К. Абдрахманова.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 126с.                 10 экз.

 

Х623.0(2К)я73

А29     

             Азаматтық құқық. Жалпы бөлім [Мәтін] / Г. М. Тлебаева, А. А. Кожахметова, И. К. Жадраев, А. Т. Жунисалиев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 132б.                    60 экз.

 

Х0я73

А56      Альжанова, А.Н.

             Основы права [Текст]: Учебное пособие / А.Н. Альжанова, К.К. Райханова.- Алматы: Эверо, 2014.- 134с.                      25 экз.

 

Х628.11(2К)я73

А94      Ахметов, Е.Б.

             Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жобалар альбомы) [Мәтін]: Оқу құралы / Е.Б. Ахметов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 80б.                     100 экз.

 

Х0я73

А94      Ахметов, Е.Б.

             Құқық негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Е.Б. Ахметов.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 120б.                          200 экз.

 

Х628(2Р)я73

Б87      Бриллиантов, А.В.

             Уголовно - исполнительное право в вопросах, ответах и схемах [Текст]: Учебное пособие / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов.- Москва: Проспект, 2015.- 224с.                             5 экз.

 

Х621(2К)я73

Ж56    Жетпісбаев, Б.А.

             Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық [Мәтін]: Оқу құралы / Б.А. Жетпісбаев, С.Т. Тыныбеков; жауапты редактор з.ғ.к., доцент С. Р. Ермұхаметова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 262б.                       10 экз.

 

Х620.611(2К)я73

З-22    

             Заң шығару қызметі [Мәтін]: Оқу құралы / А. Ж. Жарболова, А. К. Исабеков, Д. О. Кусаинов, Г. Д. Тайгамитов.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 170б.                10 экз.

 

Х625(2К)я73

З-35     Зарубаев, Г.М.

             Экологическое право [Текст]: Учебное пособие / Г.М. Зарубаев, Г.М. Тлебаева, Г.Т. Джабаилдаева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 161с.                 30 экз.

 

Х628(2Р)я7

З-61     Зильберштейн, А.А.

             Уголовно-исполнительное право [Текст]: Учебное пособие / А.А. Зильберштейн.- М.: Проспект, 2015.- 96с.                           5 экз.

 

Х622(2К)я73

К17      Капсалямова, С.С.

             Қазақстан Республикасының қаржы құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / С.С. Капсалямова, А.М. Тасова, М.Г. Хамзина.- Алматы: Эверо, 2014.- 432б.                        30 экз.

 

Х628.112.2я73

К35      Кемельханов, А.Ж.

             Преступления против воинской службы [Текст]: Учебное пособие / А.Ж. Кемельханов.- Алматы: LEM, 2010.- 176с.                           9 экз.

 

Х625(2К)я73

К47      Кожахметова, А.А.

             Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы [Мәтін] / А.А. Кожахметова, Г.М. Тлебаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 172с.                 50 экз.

 

Х629.4(2К)я7

К74     

             Криминалистік тактика [Мәтін]: Оқу-тәжірбиелік құралы / Р. Б. Тапалова, Г. Х. Найманова, Н. С. Темірболат. А. А. Арын.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 114бет.                            10 экз.

 

Ю947я73

К88      Кубеев, Е.К.

             Криминальное поведение: диагностика и исследование [Текст]: Учебник / Е.К. Кубеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 476с.                           25 экз.

 

Х620.12(2К)я73

Қ74     

             Құқықтық мәдениет [Мәтін] / А. С. Ибраева, А. М. Каратаева, С. А. Сартаев, С. К. Есетова, Д. А. Турсынкулова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 136бет.                            10 экз.

 

Х0я73

М29     Матузов, Н.И.

             Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: Оқулық / Н.И. Матузов, А.В. Малько; Оқулықты орыс тілінен қазақшаға ауд. Б. Ө. Алтынбасов.- Алматы: Айсан-Пресс, 2013.- 583б.                           50 экз.

 

Х629.08(2К)я7

М80     Мухамадиева, Г.Н.

             Қазақстан Республикасындағы адвокатура [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138б.                            10 экз.

 

Х621.162я73

Н90     Нуртазина, Р.А.

             Национальная безопасность Республики Казахстан [Текст]: Учебное пособие / Р.А. Нуртазина.- Алматы: Бастау, 2014.- 352с.                 15 экз.

 

Х621.162я73

Н86     Нұртазина, Р.А.

             Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі [Мәтін]: Оқу құралы / Р.А. Нұртазина.- Алматы: Бастау, 2014.- 368б.                           25 экз.

 

Х623.3

О-75   

             Основы интеллектуальной собственности [Текст] / Сулейменов Ж. Т, Оспанова М. Ш, Джилкибаев Е. С, Кабдушев А. А.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 220с.                    15 экз.

 

Х2(2К)я73

Р15      Раев, Д.

             Қазақ би-шешендері: әлеуметтік-саяси ойлар және дипломатия [Мәтін]: Оқу құралы / Дәулетбек Раев.- Алматы, 2015.- 544б.                50 экз.

 

Х2(4/8)я73

Р82      Рубаник, В.Е.

             История государства и права зарубежных стран [Текст]: Учебник / В.Е. Рубаник, К.Т. Маликов, Б.О. Алтынбасов.- Алматы: Айсан-Пресс, 2014.- 713с.                            50 экз.

 

Х622(2К)я73

С16      Сактаганова, И.С.

             Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім [Мәтін]: Оқулық / И.С. Сактаганова.- Алматы: Эверо, 2014.- 256б.             30 экз.

 

Х622(2К)я73

С16      Сактаганова, И.С.

             Қазақстан Республикасының салық құқығы. Жалпы және ерекше бөлім [Мәтін]: Оқулық / И.С. Сактаганова.- Алматы: Эверо, 2014.- 242б.             30 экз.

 

Х623.1я73

С34      Семернин, А.Н.

             Қазақстан Республикасындағы интелектуалды меншік негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А.Н. Семернин, Е.С. Джилкибаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.                    30 экз.

 

Х629.01(2К)-8

Т16     

             Талап арыздар және сотқа жүгінудің өзге түрлерінің үлгілері. [Мәтін]: Көмекші құрал / Аударған М. Қ. Акишев.- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2015.- 248б.                             30 экз.

 

Х621.011я73

Т22      Таршилова, Л.С.

             Система качества местных государственных органов [Текст]: Учебное пособие / Л.С. Таршилова, М.С. Нуртазин.- Алматы: Бастау, 2015.- 228с.                       30 экз.

 

Х623(2К)я7

Т49      Тлебаева, Г.М.

             Гражданское право (Общая часть) [Текст] / Г.М. Тлебаева, О.Д. Тереник, Б.П. Кебеева.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 223с.                           20 экз.

 

Х628.1(2Р)

У26    

             Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию [Текст]: Материалы VI Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 года) / Под ред. И. В. Шишко.- М.: Проспект, 2011.- 888с.                              5 экз.

 

Х628.10(2Р)я73

У26    

             Уголовное право. Общая часть [Текст]: Учебник / Под ред.А.Н. Тарбагаева.- М.: Проспект, 2015.- 448с.                       5 экз.

 

Х628.11(2Р)я73

У26    

             Уголовное право. Особенная часть [Текст]: Учебник / Под ред. И. В. Шишко.- М.: Проспект, 2014.- 752с.                    5 экз.

 

Х629.1(2К)

Ш27    Шарипов, Ш.М.

             қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық жүйесіндегі прокуратура [Мәтін] / Ш.М. Шарипов, А.Б. Избасова, А.А. Арын.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 360б.                   10 экз.

 

Мәдениет. Ғылым. Ағарту.

                               

Ч60я73

N94      Nurtazina, R.A.

             The Republic of Kazakhstan Mass Media and Politics [Текст] / R.A. Nurtazina.- Almaty: Bastau, 2015.- 264p.                     30 экз.

 

Ч60я73

А15      Абишева, В.Т.

             Электронные СМИ: язык и стиль [Текст]: Учебное пособие / В.Т. Абишева.- Алматы: Эверо, 2014.- 212с.                   25 экз.

 

Ч426.67я73

А23      Ағабекова, С.С.

             Музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Салтанат Сабитқызы Ағабекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 102бет.                       25 экз.

 

Ч31я7

А50      Алиева, М.Б.

             Введение в педагогическую профессию [Текст] / М.Б. Алиева, А.Н. Юрьев.- Алматы: Эверо, 2014.- 162с.                    25 экз.

 

Ч213я73

А86      Артемьев, А. И.

             История и философия науки [Текст]: Учебное пособие / А. И. Артемьев, С. К. Мырзалы.- Алматы: Бастау, 2013.- 384с.                           25 экз.

 

Ч612.18я73

А87      Асанов, Қ.Д.

             Сөз өнері және журналистика [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.Д. Асанов.- Алматы: Эверо, 2014.- 176б.                       40 экз.

 

Ч30/49

Ә53    

             Әлеуметтік ғылымдар, экономика и бизнес-1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 165 б.                          5 экз.

 

Ч46я7

Б17      Байдибекова, А.О.

             Интерактивті тақтаны оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / А.О. Байдибекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 104б.                30 экз.

 

Ч486.93

Б18      Байжолова, Р.

             Методика преподавания экономических дисциплин в условиях кредитной технологии обучения [Текст]: Методическое пособие / Р. Байжолова.- Алматы: Эверо, 2014.- 84с.                             25 экз.

 

Ч426.66я73

Б20      Байтілен, С.А.

             Қоғамтану және өзін-өзі тануда оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / С.А. Байтілен, Е.С. Байтіленова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 144бет.            30 экз.

 

Ч426.73я73

Б39      Бекнурманов, Н.С.

             Дене шынықтыру және спорт педагогикасы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.С. Бекнурманов.- Алматы: Эверо, 2014.- 112бет.                           30 экз.

 

Ч33(2К)я73

Б78      Бөлеев, Қ.

             Қазақ этнопедагогикасындағы отбасылық тәрбиесі [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Бөлеев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 153б.                           20 экз.

 

Ч421.2

Б90      Букатов, В.М.

             Секреты дидактических игр. Психология, методика, дисциплина [Текст] / В.М. Букатов.- СПб.: Речь, 2010.- 203с.                           10 экз.

 

Ч30/49

Б94     

             Білім - 1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 273 б.                    11 экз.

 

Ч30/49

Б94     

             Білім - 2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 257 б.                    8 экз.

 

Ч48.21

Д31     

             Дене шынықтыру пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы [Мәтін] = Типовая учебная программа по дисциплине Физическая культура.- Алматы, 2014.- 104б.                          1 экз.

 

Ч612.18я73

Д40      Джонес, Д.

             Сандық журналистика [Мәтін]: Оқулық / Джонес Джонес, Салтер Ли.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 280бет.                           20 экз.

 

Ч31я73

Д87      Дүйсенбаев, А.К.

             Педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / А.К. Дүйсенбаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 293б.                            76 экз.

 

Ч31:Ю9я2

Д87      Дүйсенбаев, А.Қ.

             Педагогика және психологиядан анықтамалық сөздік [Мәтін] / А.Қ. Дүйсенбаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 285б.                           20 экз.

 

Ч421.41я73

Д87      Дүйсенбаев, А.Қ.

             Педагогикалық менеджмент [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Дүйсенбаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 158б.                         30 экз.

 

Ч421.3я73

Д87      Дүйсенбаев, А.Қ.

             Тәрбие теориясы мен әдістемесі [Мәтін]: Оқулық / А.Қ. Дүйсенбаев.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 221б.                           50 экз.

 

Ч421.2я73

Д93      Дьяченко, В.К.

             Дидактика. Т. 1 [Текст]: Учебное пособие / В.К. Дьяченко, Г.М. Кусаинов, Б.С. Каримова; Под ред. А. П. Сейтешева.- Алматы: Эверо, 2014.- 573с.                         25 экз.

 

Ч421.2я73

Д93      Дьяченко, В.К.

             Дидактика. Т. 2 [Текст]: Учебное пособие / В.К. Дьяченко, Г.М. Кусаинов, Б.С. Каримова; Под ред. А. П. Сейтешева.- Алматы: Эверо, 2014.- 622с.                         25 экз.

 

Ч31я73

Е64      Ералин, Қ.

             Мамандыққа кіріспе [Мәтін]: Оқу құралы / Қуандық Ералин.- Алматы: Эверо, 2015.- 232бет.                         40 экз.

 

Ч518.1я73

Е69      Ердавлетов, С.Р.

             География международного туризма [Текст]: Учебник / С.Р. Ердавлетов, Ж.Н. Алиева.- 2-е изд. доп. и перераб.- Алма-Ата: Қазақ университетi, 2013.- 273с.                 10 экз.

 

Ч426.73я7

Е86      Есіркепов, Ж.М.

             Мектепте баскетболды үйрету әдістемесі [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Ж.М. Есіркепов.- Алматы: Эверо, 2015.- 162б.                           30 экз.

 

Ч30/49

Ж31   

             Жаратылыстану ғылымдары - 1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 228 б.               1 экз.

 

Ч30/49

Ж31   

             Жаратылыстану ғылымдары - 2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 238 б.               1 экз.

 

Ч486.67я73

Ж68   

             Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы пәндерді оқытудың психологиялық-педагогикалық қатынастары [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Э. Пфейфер, Е. И. Бурдина, Е. Н. Жуманкулова, Н. Ю. Пиговаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 80б.                   30 экз.

 

Ч411.355.22я73

Ж81    Жұмабекова, Ф.Н.

             Балабақшадағы бейнелеу іс-әрекетінің әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Ф.Н. Жұмабекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 384бет.                          30 экз.

 

Ч31я73

Ж81    Жұмабекова, Ф.Н.

             Педагогикалық мамандыққа кіріспе [Мәтін]: Оқулық / Фатима Ниязбековна Жұмабекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 332б.                           40 экз.

 

Ч33(2К)я73

З-13     Завалко, Н.А.

             Этнопедагогика [Текст]: Учебник / Н.А. Завалко, С.Г. Сахариева.- Алматы: Эверо, 2015.- 252с.                         50 экз.

 

Ч43я73

З-26     Заркенова, Л.С.

             Арнайы педагогика [Мәтін] / Л.С. Заркенова, Н.Н. Омарова, Б.И. Ильясова.- Алматы: Эверо, 2014.- 180б.                     50 экз.

 

Ч426.211я73

З-41     Зейнулина, А.Ф.

             Сөз табиғаты [Мәтін]: Оқулық / А.Ф. Зейнулина, Т.Қ. Қасенова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 324б.                      30 экз.

 

Ч486.61я73

И86     Искакова, М.С.

             Методика преподавания психологии как педагогическая дисциплина и как наука [Текст]: Методическое пособие / М.С. Искакова.- Алматы: Эверо, 2014.- 64с.                            25 экз.

 

Ч481я73

К68      Коровайко, И.В.

             Инновационные технологии обучения в Вузе [Текст]: Учебное пособие / И.В. Коровайко.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 232с.                           20 экз.

 

Ч31я7

К68      Коровайко, И.В.

             Прикладная педагогика [Текст]: Учебное пособие / И.В. Коровайко.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 148с.                            50 экз.

 

Ч31я73

К86      Ксембаева, С.К.

             История педагогики [Текст]: Учебное пособие / С.К. Ксембаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 120с.                     30 экз.

 

Ч111я20

Қ17     

             Қазақ мәдениеті [Мәтін]: Энциклопедиялық анықтамалық.- Алматы: Аруна, 2010.- 656б.                   5 экз.

 

Ч30/49

Қ74     

             Құқық - бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 103 б.                     1 экз.

 

Ч421.42я73

Қ76      Құндақова, А.

             Педагогикалық шеберлік негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А. Құндақова.- Алматы: Бастау, 2014.- 216б.                      30 экз.

 

Ч30/49

Қ81     

             Қызмет көрсету - 1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 223 б.                           1 экз.

 

Ч510.9я73

М37     Мәутенбаев, А.Ә.

             Спорттық медицина [Мәтін]: Оқу құралы / А.Ә. Мәутенбаев, А.Б. Епанцев.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 342б.                           20 экз.

 

Ч411.389

М45    

             Менің ұзын кітабым [Мәтін]: Сөздікше.- Алматы: Аруна.                5 экз.

 

Ч481.202я73

М56     Мирза, Н.В.

             Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас [Мәтін]: Оқу құралы / Н.В. Мирза, Р.Б. Маженова.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.                           30 экз.

 

Ч510.9я73

М66     Молдағалиева, Ш.Б.

             Емдік дене шынықтыру, бейімделу дене шынықтыру және массаж [Мәтін]: Оқу құралы / Ш.Б. Молдағалиева.- Алматы: Эверо, 2014.- 176б.             40 экз.

 

Ч77я73

М90     Муналбаева, У.Д.

             Музейная педагогика. История, теория, практика [Текст]: Учебное пособие / У.Д. Муналбаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 528с.                 25 экз.

 

Ч30/49я73

М94     Мынбаева, А. К.

             Современные образовательные концепции [Текст]: Учебное пособие / А. К. Мынбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 220с.                 10 экз.

 

Ч60я73

Н90     Нуртазина, Р.А.

             Республика Казахстан: СМИ и политика [Текст]: Учебное пособие / Р.А. Нуртазина.- 2-е изд.- Алматы: Бастау, 2014.- 304с.                 20 экз.

 

Ч60я73

Н86     Нұртазина, Р.Ә.

             ҚР: БАҚ және саясат [Мәтін]: Оқу құралы / Р.Ә. Нұртазина.- Алматы: Бастау, 2014.- 320б.                 25 экз.

 

Ч421я7

О-58    Омарова, В.К.

             Жалпы білім беретін мектептің 12-жылдық оқытуға ауысуының мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / В.К. Омарова, А.Қ. Нұрғалиева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 136бет.                    25 экз.

 

Ч34(2К)я73

О-57    Омарова, В.К.

             Инновационные подходы в образовании [Текст]: Учебник / В.К. Омарова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 248с.                            30 экз.

 

Ч421я7

О-57    Омарова, В.К.

             Проблемы перехода общеобразовательной школы на 12-летнее обучение [Мәтін]: Учебное пособие / В.К. Омарова, А.К. Нургалиева.- 2-е изд. перераб.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 130с.                              15 экз.

 

Ч421.202я7

О-57    Омарова, В.К.

             Профориентационные упражнения, игры, тренинги, занятия со школьниками [Текст]: Учебное пособие / В.К. Омарова, Р.Н. Демиденко.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 228с.                                15 экз.

 

Ч421.41я7

П24    

             Педагогический менеджмент и управление современной школой [Текст]: Учебник / Омарова В. К., Рачинская Н. П, Баринова О. Н, Шевченко П. В.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 252с.                      20 экз.

 

Ч631: Ч632я73

Р19      Рамазанова, Ж.С.

             Телерадиожурналистика [Мәтін]: Практикум / Жанар Сембекқызы Рамазанова.- Алматы: Эверо, 2015.- 100б.                         50 экз.

 

Ч426.27я73

Р24      Рахымбек, Д.

             Мектеп геометрия (планиметрия) курсын оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Д. Рахымбек, Ә.С. Кенеш.- Алматы: Эверо, 2015.- 320бет.                      30 экз.

 

Ч426.27я73

Р24      Рахымбек, Д.

             Мектеп геометрия (стереометрия) курсын оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Д. Рахымбек, Ж. Бейсеков, Н.К. Мадияров.- Алматы: Эверо, 2015.- 208бет.                             30 экз.

 

Ч486

Р34      Резник, Н.

             Инвариантная основа внутрипредметных, межпредметных связей: методологические и методические аспекты [Текст]: Монография / Надежда Резник.- 3-е изд. дораб., и доп.- СПб.: Речь, 2012.- 265с.                       10 экз.

 

Ч71я73

С21      Сапарова, Ю.А.

             Мәдени-тынығу жұмысы саласындағы менеджмент, маркетинг [Мәтін]: Оқулық / Ю.А. Сапарова.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.                 30 экз.

 

Ч426.17я73

С60      Солонцова, Л.П.

             История методов обучения иностранным языкам. Часть 3 [Текст]: Учебник / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 134с.                 30 экз.

 

Ч426.17я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Современная методика обучения иностранным языкам (актуальные вопросы). Часть 2 [Текст]: Учебное пособие / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 208с.                       30 экз.

 

Ч426.17я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Современная методика обучения иностранным языкам (общие вопросы, базовый курс). Часть 1 [Текст]: Учебник / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 373с.                       30 экз.

 

Ч43

С79      Степанова, О.В.

             Солнечный мальчик: книга родителей, воспитывающих особых детей [Текст] / О.В. Степанова.- Санкт -Петербург: Речь, 2014.- 80с.                   5 экз.

 

Ч60я73

С89      Сұлтанбаева, Г.С.

             Бұқаралық коммуникацияның негіздері мен тәжірибесі [Мәтін]: Оқу құралы / Г.С. Сұлтанбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 340б.                            10 экз.

 

Ч436.25я73

Т31      Тебенова, Қ.С.

             Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқулық / Қ.С. Тебенова, Н.Ш. Ахметова, Л.С. Заркенова.- Алматы: Эверо, 2015.- 222б.                 35 экз.

 

Ч30/49

Т38     

             Техникалық ғылымдар және технологиялар -1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 249 б.                          1 экз.

 

Ч30/49

Т38     

             Техникалық ғылымдар және технологиялар -3 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2015.- 249 б.                          2 экз.

 

Ч111я73

Т41      Тимошинов, В. И.

             Мәдениеттану. Қазақстан - Еуразия - Шығыс - Батыс [Мәтін]: Оқу құралы / В. И. Тимошинов.- Бесінші басылым.- Алматы: Нус, 2014.- 368бет.                         50 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат "5В050600 - Экономика" мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы по специальности "5В050600 - Экономика".- Алматы, 2014.- 237 б.                      1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат "5В050800 - Есеп және аудит" мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы по специальности "5В050800 - Учет и аудит".- Алматы, 2014.- 237 б.                  1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат "5В050900 - Қаржы" мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы по специальности "5В050900 - Финансы".- Алматы, 2014.- 248 б.                           1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы 5В090400 "Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету" мамандығына арналған [Мәтін] = Типовая учебная программа для специальности 5В090400 "Социально-культурный сервис".- Шымкент, 2014.- 115 б.                              1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы 6М012000 "Кәсіптік оқыту" мамандығына арналған [Мәтін] = Типовая учебная программа для специальности 6М012000 "Профессиональное обучение".- Шымкент, 2014.- 120 б.                       1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Дене шынықтыру және спорт пәнін оқытудың әдістемесі. 5В010800 - Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Специальность 5В010800 - Физическая культура и спорт.- Алматы, 2014.- 274б.                        1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Мамандық - 5В090200 - Туризм [Мәтін] = Типовая учебная программа. Специальность - 5В090200 - Туризм.- Алматы, 2013.- 275б.                              1 экз.

 

Ч426.45я73

Т60      Торманов, Н.

             Биологияны оқытудың инновациялық әдістемелері [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Торманов, Н.Т. Абылайханова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 260б.                10 экз.

 

Ч486.65я73

Т86      Тұрғымбаев, Қ.Ә.

             Техникалық сызуды оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.Ә. Тұрғымбаев.- Алматы: Бастау, 2013.- 208б.                       30 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Естественные науки - 2" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 250 с.                1 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Образование - 1" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 274 с.                8 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Образование - 2" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 254 с.                7 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Социальные науки, экономика и бизнес - 1" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 163 с.                      5 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Технические науки и технологии -1" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 263 с.                           1 экз.

 

Ч30/49

У91    

             Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Технические науки и технологии -3" [Текст].- Астана: НЦТ, 2015.- 263 с.                           2 экз.

 

Ч770я73

Ш21    Шалғынбаева, С.Х.

             Ашық аспан астындағы музейлер [Мәтін]: Оқу құралы / С.Х. Шалғынбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 102б.                           10 экз.

 

Ч612.18(0)гя73

Ш22    Шамахайұлы, Қ.

             Әлем журналистикасының тарихы [Мәтін]: Оқулық / Қуандық Шамахайұлы.- Алматы: Эверо, 2015.- 334бет.                      30 экз.

 

Ч426.29я73

Ш37    Шевчук, Е.В.

             ИКТ в младшей школе [Текст]: Пособие / Е.В. Шевчук, М.В. Халина.- Алматы: Эверо, 2014.- 202с.                 30 экз.

 

Ч34(2К)я73

Ш37    Шевчук, Е.В.

             Современные технологии в педагогическом образовании [Текст]: Учебное пособие / Е.В. Шевчук, Н.С. Кольева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 130с.                    15 экз.

 

Филология ғылымдары

                              Список литературы 

 

Ш163.24я73

А14      Абдрахманова, Г.Х.

             Қазақ тілі [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Х. Абдрахманова, Б.М. Айтбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 132б.                   30 экз.

 

Ш163.24я73

А28      Ажарбекова, Э.Н.

             Орфография және пунктуация мәселелері [Мәтін]: Практикум / Э.Н. Ажарбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 108б.                   25 экз.

 

Ш143.21я73

А38      Акбаева, Г.Н.

             Профессионально-ориентированный английский язык для педагогических специальностей [Текст] / Г.Н. Акбаева, Г.Т. Смагулова, А.К. Болатбекова.- Алматы: Эверо, 2015.- 154с.                    40 экз.

 

Ш107я73

А62      Амренова, А.С.

             Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: Учебное пособие / А.С. Амренова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 119с.                           20 экз.

 

Ш163.24

А90     

             Атаулық тіркестердегі әлем бейнесі: семантикасы мен уәжділігі [Мәтін] / А. Салқынбай, Ж. Сүйінжанова, М. Сәрсембаева, Ж. Әуелбекова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 294бет.                               10 экз.

 

Ш163.24я73

А90      Атығаева, К.М.

             Кәсіби-бағдарлы қазақ тілі [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының заң, география, педагогика факультеттерінің студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал / К.М. Атығаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 268б.                    60 экз.

 

Ш163.24я73

А90      Атығаева, К.М.

             Қазақ тілі [Мәтін]: Бастауыш деңгейде оқитын студенттерге арналған оқу құралы / К.М. Атығаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 300б.                 30 экз.

 

Ш163.24я7

А90      Атығаева, К.М.

             Қазақ тілі: қаржы бөлімінің студенттеріне арналған [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / К.М. Атығаева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 232бет.            30 экз.

 

Ш107я73

А91     

             Аударма ісі: байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар [Мәтін]: Хрестоматия / Құраст. Ж. Дәдебаев, Ә. Тарақ, Л. Мұсаұлы, Е. Кәрібозов, Г. Даутова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 262б.                       10 экз.

 

Ш10я73

Ә14     Әбдікәрім, Т.М.

             Қазақ тіл білімінің ғылыми зерттеу негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Т.М. Әбдікәрім, Н.Б. Мұхтарова.- Алматы: Эверо, 2014.- 284б.                 30 экз.

 

Ш3(2=Каз)я73

Ә20     Әбілұлы, М.

             Ежелгі дәуірдегі отбасылық балалар ауыз әдебиеті. 1-кітап [Мәтін]: Оқу құралы / М. Әбілұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 204б.                30 экз.

 

Ш9(0)я73

Ә20     Әбілұлы, М.

             Ежелгі сақ дәуіріндегі балалар әдебиеті. 4-кітап [Мәтін]: Оқу құралы / М. Әбілұлы.- Толықтырылып 3-басылуы.- Алматы: Эверо, 2015.- 212бет.                    30 экз.

 

Ш163.24-920

Ә55    

             Әліпби. Ата-баба мұрасы [Мәтін].- Алматы: Аруна, 2014.- 52б.                     5 экз.

 

Ш143.21я7

Б39      Бексултанова, Л.А.

             Kazakhstan [Текст]: Оқу құралы / Л.А. Бексултанова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 128б.                           25 экз.

 

Ш143.21я7

Б39      Бексултанова, Л.А.

             Мәтіндер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / Л.А. Бексултанова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 117б.                            30 экз.

 

Ш143.21я7

Б39      Бексултанова, Л.А.

             Мәтіндер жинағы (қазақ және ағылшын тілдерінде) [Мәтін]: Оқулық / Л.А. Бексултанова, Т.А. Саутова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 117б.                30 экз.

 

Ш143.21я7

Е87      Еськова, Ю.С.

             Практикум по дисциплине << Язык для специальных целей (уровень С2)>> [Текст] / Юлия Сергеевна Еськова, Елена Владимировна Юнкина, Анна Андреевна Карманова.- Алматы: Эверо, 2014.- 132с.                30 экз.

 

Ш3(2=Каз)

Ж26    Жанайдаров, О.

             Ежелгі Қазақстан мифтері [Мәтін]: Қазақстан балалар энциклопедиясы / О. Жанайдаров.- Алматы: Аруна.- 252б.                 10 экз.

 

Ш143.21я7

Ж64    Жетписбаева, Б.А.

             Vocabulary in Use (A1, A2) [Текст]: Практикум / Б.А. Жетписбаева, Н.П. Серебрякова, К.С. Артамонова.- Алматы: Эверо, 2014.- 136с.                 30 экз.

 

Ш163.24-7я73

Ж81    Жұмағұлова, А.Ж.

             Ғылыми стильді оқыту [Мәтін]: Оқу құралы / А.Ж. Жұмағұлова.- 2-бас. толық.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 114бет.                          10 экз.

 

Ш163.24я73

И48     Иманқұлов, С.М.

             Кәсіби бағдарлы қазақ тілі [Мәтін]: Экономика және қаржы факультеті студенттеріне арналған оқу құралы / С.М. Иманқұлов.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 218б.                     10 экз.

 

Ш143.21я7

И68    

             Иностранный язык для академических целей [Текст]: Учебно-методическое пособие / Ж. А. Есказинова, Г. Н. Рамашова, Н. В. Дениварова, Е. О. Бабушкина.- Алматы: Эверо, 2014.- 166с.                   30 экз.

 

Ш143.21я7

И68    

             Иностранный язык для академических целей [Текст]: Учебно-методическое пособие / Ж. А. Есказинова, Г. Н. Акбаева, Н. В. Дениварова, Е. О. Бабушкина.- Алматы: Эверо, 2014.- 152с.                   40 экз.

 

Ш143.21-2я73

К14      Какжанова Ф.А.

             Ағылшын тілінің функционалды грамматикасы [Мәтін] / Какжанова Ф.А.- Алматы: Эверо, 2015.- 404б.                  50 экз.

 

Ш143.21я73

К65      Копжасарова, У.И.

             Английский язык для магистрантов специальности "Психология" [Текст] / У.И. Копжасарова, Б.А. Бейсенбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 140с.                         50 экз.

 

Ш163.24я7

Қ23      Қайырбекова, З.Қ.

             Арнайы мәтіндер жинағы [Мәтін]: Заң факультеті студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен / З.Қ. Қайырбекова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 110б.                   25 экз.

 

Ш163.24-920

Қ25      Қалжанова, Ж.

             Әліпби. Құстар [Мәтін] / Ж. Қалжанова.- Алматы: Аруна.- 52б.                       5 экз.

 

Ш143.21я73

Қ53      Қисметова, Г.Н.

             Ағылшын тілі: Құрылыс мамандығы студенттеріне арналған [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Н. Қисметова, Б.Б. Өтеғалиева.- 2-ші басылым.- Алматы: Бастау, 2015.- 392б.                            50 экз.

 

Ш5(0)я73

Қ54      Қобланов, Ж.Т.

             Шетел әдебиетінің тарихы. 1-кітап [Мәтін]: Оқулық / Ж.Т. Қобланов.- Өңд. түзетілген 3-басылым.- Алматы: Бастау, 2015.- 296бет.                       50 экз.

 

Ш5(0)я73

Қ54      Қобланов, Ж.Т.

             Шетел әдебиетінің тарихы. 2-кітап [Мәтін]: Оқулық / Ж.Т. Қобланов.- Өңд. түзетілген 3-басылым.- Алматы: Бастау, 2015.- 376бет.                       50 экз.

 

Ш5(0)я73

Қ54      Қобланов, Ж.Т.

             Шетел әдебиетінің тарихы. 3-кітап [Мәтін]: Оқулық / Ж.Т. Қобланов.- Өңд. түзетілген 3-басылым.- Алматы: Бастау, 2015.- 424б.                 50 экз.

 

Ш163.24я7

Қ69      Қошанова, Ж.Т.

             Қазақ тілі. Журналистика мамандығына арналған мәтіндік жаттығулар жинағы [Мәтін] / Ж.Т. Қошанова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 122б.                    70 экз.

 

Ш163.24-3

М18     Мамаева, Г.

             Қазақ тілінің терминжасам жүйесі [Мәтін]: Монография / Гүлнар Мамаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 268бет.                           25 экз.

 

Ш163.24-0я7

М67     Момынова, Б.

             Қазақ әдеби тілінің тарихы [Мәтін]: Оқулық / Б. Момынова.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 283б.                      10 экз.

 

Ш143.21я7

М90     Мунатаева, Э.М.

             Students workbook [Текст] / Э.М. Мунатаева.- Алматы, 2014.- 88с.                   50 экз.

 

Ш143.21

М90     Мунатаева, Э.М.

             Сборник тестов по английскому языку [Текст]: Для студентов 1-2 курсов / Э.М. Мунатаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 60с.                   30 экз.

 

Ш143.21я7

М90     Мунатаева, Э.М.

             Тестовые задания по практической грамматике [Текст]: Для студентов 1-2 курсов / Э.М. Мунатаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 60с.                    20 экз.

 

Ш143.21я7

М90     Мунатаева, Э.М.

             Учебное пособие по страноведению США [Текст] / Э.М. Мунатаева, Г.А. Тургунтаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 150с.                           30 экз.

 

Ш5(0)я73

М86     Мұталиева, Р.М.

             Шетел әдебиетінің тарихы. Практикум [Мәтін]: Филология мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы / Р.М. Мұталиева, Г.А. Жұмабекова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 184б.                             50 экз.

 

Ш100.5я73

О-92    Ошанова, О.

             Сөйлеу мәдениетінің негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / О. Ошанова.- Өңд. толық. 2-бас.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 186бет.                          10 экз.

 

Ш163.24-920

Ө87     Өтетілеуұлы, Е.

             Әліпби. Ғажайып буындар [Мәтін] / Е. Өтетілеуұлы, Ә. Файзуллаұлы.- Алматы: Аруна.- 52б.                          5 экз.

 

Ш7я73

Р19      Рамазанова, Ж.С.

             Сөйлеу техникасы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.С. Рамазанова.- Алматы: Эверо, 2015.- 146бет.                                30 экз.

 

Ш163.24

Р24      Рахметова, Ш.С.

             Газет лексикасы. Сөздік [Мәтін]: Әдістемелік нұсқау / Ш.С. Рахметова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 100б.                     15 экз.

 

Ш9(2К)я73

Р90      Рүстемова, Ж.А.

             Қазақ балалар әдебиеті [Мәтін]: Оқулық / Ж.А. Рүстемова.- Алматы: Эверо, 2015.- 272бет.                               40 экз.

 

Ш143.21-7

С16      Саликбаева, Т.Ш.

             Научно-технический перевод на английский язык [Текст]: Учебное пособие / Т.Ш. Саликбаева.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 150с.                 30 экз.

 

Ш163.24я7

С24      Саутова, Т.А.

             Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Оқу құралы / Т.А. Саутова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 138б.                         30 экз.

 

Ш163.24я7

С24      Саутова, Т.А.

             Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Шет тілдері, орыс тілі, журналистика бөлімдеріне арналған оқу құралы / Т.А. Саутова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 118б.                   30 экз.

 

Ш163.24я73

С24      Саутова, Т.А.

             Қазақ тілі [Мәтін]: Шет тілдері бөлімінің студенттеріне арналған оқулық / Т.А. Саутова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 299б.                           25 экз.

 

Ш163.24я73

С24      Саутова, Т.А.

             Қазақ тілі. Аударма ісі және шет тілдері бөліміне арналған [Мәтін]: Оқулық / Т.А. Саутова, Ш.С. Рахметова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 188б.                    30 экз.

 

Ш163.24я73

С24      Саутова, Т.А.

             Қазақ тілі. Аударма ісі мамандығына арналған кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Оқу құралы / Т.А. Саутова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 188б.                30 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

С52      Смағұлов, Ж.Қ.

             XX ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымы [Мәтін]: Оқулық / Жандос Қожахметұлы Смағұлов.- Алматы: Эверо, 2014.- 482б.                30 экз.

 

Ш143.24 я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Германия вчера и сегодня [Текст] = Deutschlandkundliche Informationen: Учебник / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 260с.                 25 экз.

 

Ш143.24-2я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Практическая грамматика немецкого языка [Текст] = Grammatikland fur jedermann: Учебник / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 262с.              25 экз.

 

Ш143.24-2я73

С60      Солонцова, Л.П.

             Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст]: Учебник = Theoretische grammatik zum ersten Mal: Einstiegskurs / Л.П. Солонцова.- Алматы: Эверо, 2015.- 304с.                       25 экз.

 

Ш401.7

Т12      Табакова, З.П.

             Этнолингвистический анализ художественного текста [Текст]: Монография / З.П. Табакова, Л.А. Бочкова.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 146с.                25 экз.

 

Ш4г

Т15      Такиров, С.У.

             Әдеби сын белестері [Мәтін]: Монография / Саржан Уахитұлы Такиров.- Алматы: Эверо, 2014.- 152б.                          30 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

Т17      Тамабаева, Қаракөз Ө.

             Көркем шығарма және оны талдау жолдары. (Т. Нұрмағамбетов шығармашылығы негізінде ) [Мәтін]: Оқу құралы / Қаракөз Ө. Тамабаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 158б.                           30 экз.

 

Ш163.24-5я73

Т 22     Тасымов, А.

             Қазақ диалектологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / А. Тасымов.- Толық. 2-бас.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 159бет.                           10 экз.

 

Ш163.24-920

Т65      Төреқұлқызы, А.

             Әліпби. Қоршаған орта [Мәтін] / Айнұр Төреқұлқызы.- Алматы: Аруна.- 52б.                         5 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

Т89      Тұрысбек, Р.

             Қазіргі әдебиет [Мәтін]: Оқу құралы / Рақымжан Тұрысбек, Қ.М. Байтанасова.- Алматы: Эверо, 2015.- 375бет.                        35 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

Т89      Тұрысбек, Р.

             Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті [Мәтін]: Оқу құралы / Рақымжан Тұрысбек.- Екінші басылым.- Алматы: Эверо, 2015.- 432бет.                       30 экз.

 

Ш143.21я73

У84     Утеубаева, Э.А.

             Английский язык для магистрантов педагогических специальностей [Текст]: Учебное пособие / Э.А. Утеубаева, Т.А. Пастушенко.- Алматы: Эверо, 2014.- 148с.                             30 экз.

 

Ш147.11я7

У91    

             Учебно-методическое пособие для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адъюнктуру [Текст] = Le Frangeais +: Учебно- методическое пособие по фран. языку / Құраст. Т. Ж. Интымаков, М. М. Алиакпарова, С. А. Абдильдина.- Астана: ЖШС Жасыл Орда, 2015.- 110б.                          2 экз.

 

Ш143.21я7

У91    

             Учебно-методическое пособие для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адъюнктуру [Текст] = English +CD: Учебно- методическое пособие по англ. языку / Құраст. Т. Ж. Интымаков, М. М. Алиакпарова, С. А. Абдильдина.- Астана: ЖШС Жасыл Орда, 2015.- 98б.                            10 экз.

 

Ш143.24я7

У91    

             Учебно-методическое пособие для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адъюнктуру [Текст] = Deutsch +CD: Учебно- методическое пособие по немецкому языку / Құраст. Т. Ж. Интымаков, М. М. Алиакпарова, С. А. Абдильдина.- Астана: ЖШС Жасыл Орда, 2015.- 100б.                            4 экз.

 

Ш5(2=Каз)я73

Ү58      Үмбетаев, М.

             Өтеген батыр тұлғасының әдеби-тарихи негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Мүбәрәк Үмбетаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 133б.                             10 экз.

 

Ш143.21-2я73

Х93      Христорождественская, Л.П.

             Английский язык. Практический курс: В 2ч. Ч.1 [Text] / Л.П. Христорождественская.- Мн: Харвест, 2003.- 464 с.               11 экз.

 

Ш143.21-2я73

Х93      Христорождественская, Л.П.

             Английский язык. Практический курс: В 2ч. Ч.2 [Text] / Л.П. Христорождественская.- Мн: Харвест, 2003.- 416 с.               11 экз.

 

Ш163.24-920

Ш33    Шаяхмет, А.

             Әліпби. Балаларға базарлық [Мәтін] / А. Шаяхмет, Ж. Кенжалиев.- Алматы: Аруна.- 52б.                  5 экз.

 

Ш163.24-920

Ш33    Шаяхмет, А.

             Әліпби. Менің Отаным [Мәтін] / А. Шаяхмет, Ж. Кенжалиев.- Алматы: Аруна.- 52б.                             5 экз.

 

Ш163.24я73

Ш60    Ширажиева, А.Б.

             Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Экология мамандығына арналған оқулық / А.Б. Ширажиева.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 110б.                           30 экз.

 

Философия.  Психология.

 

Ю6я73

А13      Абдрахманова, Р.К.

             Социальная философия [Текст]: Учебное пособие / Р.К. Абдрахманова.- Алматы: ИП Отан, 2015.- 109с.                      10 экз.

 

Ю3(5)я73

А46      Алтаев, Ж.

             Ислам философиясы [Мәтін]: Оқулық / Ж. Алтаев, А. Фролов.- Алматы: Эверо, 2014.- 504бет.                         25 экз.

 

Ю953

А79      Арбузова, Е.Н.

             Практикум по психологии общения [Текст] / Е.Н. Арбузова, А.И. Анисимов, О.В. Шатровой.- СПб.: Речь, 2008.- 272с.                           5 экз.

 

Ч213я73

А86      Артемьев, А. И.

             История и философия науки [Текст]: Учебное пособие / А. И. Артемьев, С. К. Мырзалы.- Алматы: Бастау, 2013.- 384с.                           25 экз.

 

Ю93я73

А94      Ахтаева, Н.С.

             Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.С. Ахтаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 256б.                            10 экз.

 

Ю983.402я73

Ә16     Әбеуова, И.А.

             Әлеуметтік психологиялық қызметтің негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / И.А. Әбеуова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 366б.                           50 экз.

 

Ю956я73

Г12      Гагай, В.В.

             Семейное консультирование [Текст]: Учебник / В.В. Гагай.- СПб.: Речь, 2010.- 317с.                           10 экз.

 

Ю94

Г80      Грёнлюнд, Э.

             Танцевальная терапия. Теория, методика, практика [Текст] / Эрна Грёнлюнд, Наталия Оганесян.- СПб.: Речь, 2011.- 288с.                 5 экз.

 

Ю937.4я73

Ж86    Жұбаназарова, Н.С.

             Жас ерекшелік психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.С. Жұбаназарова.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 249б.                           10 экз.

 

Ю952я7

И85     Искакова, М.С.

             Өзін-өзі тану пәнінен, методикалық оқулық [Мәтін] / М.С. Искакова, А.Ә. Әкімбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 150бет.                           60 экз.

 

Ю952я7

И86     Искакова, М.С.

             Самопознание [Мәтін]: Методическое пособие / М.С. Искакова.- Алматы: Эверо, 2014.- 222с.                          50 экз.

 

Ю98

К44      Киселева, М.В.

             Арт-терапия в работе с детьми [Текст] / М.В. Киселева.- СПб.: Речь, 2014.- 160с.                    5 экз.

 

Ю983.6

К48      Клейберг, Ю.А.

             Девиантология [Текст]: Хрестоматия / Ю.А. Клейберг.- СПб.: Речь, 2007.- 412с.                      10 экз.

 

Ю983.6

К48      Клейберг, Ю.А.

             Практикум по девиантологии [Текст] / Ю.А. Клейберг.- СПб.: Речь, 2007.- 144с.                   10 экз.

 

Ю93я73

К62      Колюх, О.А.

             Экспериментальная психология [Текст]: Учебное пособие / О.А. Колюх.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 88с.                     50 экз.

 

Ю94я73

К69      Көпжасарова, М.Д.

             Психологиялық педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / М.Д. Көпжасарова.- Алматы: Экономика, 2010.- 192б.                  50 экз.

 

Ю947я73

К88      Кубеев, Е.К.

             Криминальное поведение: диагностика и исследование [Текст]: Учебник / Е.К. Кубеев.- Алматы: Эверо, 2014.- 476с.                           25 экз.

 

Ю953я73

Қ42     

             Қарым-қатынас психологиясы [Мәтін]: Оқулық / Х. Т. Шерьязданова, Л. К. Ермекбаева, И. Ә. Абеуова, Р. Н. Алибаева, М. Ә. Әмірбекова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 341б.                    50 экз.

 

Ю98я73

М22     Мамайчук, И.И.

             Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами поведения [Текст]: Учебное пособие / И.И. Мамайчук, М.И. Смирнова.- СПб.: Речь, 2010.- 384с.                 10 экз.

 

Ю936.2я73

М50     Менделевич, В.Д.

             Психология девиантного поведения [Текст]: Учебное пособие / В.Д. Менделевич.- СПб.: Речь, 2008.- 445с.                           10 экз.

 

Ю984.030.2

М77     Монина, Г.

             Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником [Текст] / Галина Монина, Еленеа Панасюк.- СПб.: Речь, 2010.- 200с.                           10 экз.

 

Ю3я73

М 91    Мырзалы, С.

             Philosophy [Мәтін]: Оқу құралы / С. Мырзалы.- Алматы: Бастау, 2014.- 424с.                            20 экз.

 

Ю93я73

Н62     Никандров, В.В.

             Экспериментальная психология [Текст] / В.В. Никандров.- Изд. 2-е, доп.- СПб.: Речь, 2007.- 512с.                 10 экз.

 

Ю9:Ч31я2

О-57    Омарова, В.К.

             Психолого-педагогический глоссарий [Текст] / В.К. Омарова, Р.Н. Демиденко.- Алматы: ИП Отан, 2014.- 194с.                     15 экз.

 

Ю94я73

С19      Сапогова, Е. Е.

             Практикум по консультативной психологии [Текст]: Учебное пособие / Е. Е. Сапогова.- СПб.: Речь, 2010.- 542с.               10 экз.

 

Ю9в6

Т84      Туник, Е.Е.

             Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация данных [Текст] / Е.Е. Туник.- СПб.: Речь, 2009.- 96с.                           5 экз.

 

Ю98

Ш65    Шишова, Т.Л.

             Как помочь ребенку избавиться от страхов. Страхи - это серьезно [Текст] / Т.Л. Шишова.- СПб.: Речь, 2007.- 104с.                           5 экз.

 

Ю98

Ш65    Шишова, Т.Л.

             Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка [Текст] / Т.Л. Шишова.- СПб.: Речь, 2007.- 120с.                           5 экз.

 

Ю936.12я73

Ш67    Шкутина, Л.А.

             Психолого-педагогические основы игры [Текст]: Учебное пособие / Л.А. Шкутина, А.Н. Санхаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 170с.                 25 экз.

 

 

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.