Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Научно-исследовательская работа кафедры казахского языка и литературы

        Преподавателями кафедры изданы следующие учебники, учебные пособия и монографии: «Әсет ақын» (С.Кожагулов), 2005г -  “Өңінде тұлпар мінгендер” (Т.Сыдыков), “Өлең өрімі” (Ш.Кыяхметова), “Кәсіби  қазақ тілінің практикалық сабақтар жүйесі” (М.Салимгереева), 2006г - „Ізгілік сабақтары” (Т.Сыдыков), “Қазақ ауыз әдебиеті” (К.Калиаскарулы), “Жетісу әдебиеті” (Ш.Кыяхметова, С.Кожагулов), 2007г-  „Ақынның қызыр ие жолдасы бар“ (Ш.Кыяхметова) “Қазақ тіліне арналған жаттығулар” (К.Сарбасова),  “Қазақ тілі” (М.Салимгереева) , „Мектепте лириканы оқыту” (Д.Ансабаев), 2007 -“Антика әдебиеті” (М.Имангазинов), “Тест тапсырмалары”, „Аңызға бергісіз ғұмыр“ (Ш.Кыяхметова), „Қазақ әдебиеті»  І,ІІ бөлім (Т.Сыдыков), 2008г- „Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер“ (К.Сарбасова), „Шығыс халықтарының әдебиеті” (Д.Ансабаев), 2009г– „Қазақ лирикасы» (Ш.Кыяхметова), „Ілияс Жансүгіровтің әдеби мұражайы“, „Жетісу дүлдүлдерінің дүбірі»(Т.Сыдыков), „Көне әдебиет терминдері» (М.Имангазинов, Молдабаева А.),2010г- „Қазақ тарихи романының поэтикасы“ (Т.Сыдықов), „Ерлік жылдарындағы ұлттық өрнектер“ (М.Жакыпбекова), 2011г- „І.Жансүгіров және дәстүр жалғастығы“, „Қазақ тілі мәселелері“ (К.Сарбасова), „Жетісу гидронимдері“ (К.Сарбасова, Г.Чукенаева), „Ақсудың ақын қызы“ (Еркинбекова З.Х.).Также силами ППС кафедры разработаны методические рекомендации, которые используются на практике. «Организация педагогической практики» для студентов бакалавриата и магистратуры, автор доцент К.Б. Сарбасова, «Методические рекомендации  по написанию дипломных работ» - автор доцент Ш.А. Кыяхметова.

В 2015 году под авторством исследователей научно-практического центра «Илиястану» были опубликованы труды:  «Рух пен интеллект көкжиегі» (Сыдыков Т.С.),    «Құлагер» поэмасының сөздігі» (Сарбасова К.Б.), «Ілияс тағылымы», «Дария кеуде, тау мүсін» (Кыяхметова Ш.А.), «Талантқа тағзым» (Ансабаев Д.С.), «Өткен күнде белгі бар»  (Кажет Андас).

Поделиться новостью